Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Niebawem odcinkowy pomiar prędkości na A1

Urządzenia pomiarowe będą pracowały na wszystkich odcinkach budowanej autostrady A1, gdzie ruch po nowej betonowej jezdni odbywa się w układzie 2+2, czyli po dwa pasy w obu kierunkach.

 
Na obu odcinkach będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 70 km/h.

Oznacza to, że  wyznaczone zostały  dwa odcinki pomiarowe. Pierwszy od Tuszyna do Piotrkowa Trybunalskiego o długości blisko 16 km. Na tym odcinku pomiar prędkości zostanie uruchomiony 20 stycznia. Drugi odcinek od Kamieńska aż do początku obwodnicy Częstochowy  ma  niemal  41 km  długości. W tym przypadku pomiar rozpocznie  pracę dwa dni później, czyli 22 stycznia. Oznacza to, że  łącznie  pomiarem zostanie objętych blisko  57 km  budowanej autostrady A1.

To bezprecedensowe rozwiązanie, które  nigdy wcześniej nie  było  stosowane na budowie  drogi.  Ze względów bezpieczeństwa wprowadza  je  Inspekcja Transportu Drogowego na wniosek  GDDKiA  i wykonawców.  Powodem były  nagminne  i bardzo znaczące  przekroczenia  przez kierowców obowiązującej  prędkości  jazdy. W niektórych przypadkach  przekraczano  ją  nawet  trzykrotnie!

Wprowadzone rozwiązanie uspokoi i upłynni  jazdę,  ale przede wszystkim  poprawi bezpieczeństwo  zarówno uczestników ruchu, jak i pracowników budowy.  Z obserwacji wynika, że wielu kierowców zapomina, że porusza się po placu budowy, na którym warunkowo dopuszczony jest ruch samochodów  z ograniczeniem prędkości.  Cała budowa  autostrady A1 między Tuszynem w  woj.  łódzkim a Częstochową w woj. śląskim jest realizowana  „pod ruchem”. Oznacza to, że na  jednej  jezdni trwają prace, a na drugiej odbywa się ruch  samochodowy.

Wprowadzane  rozwiązanie będzie obowiązywało do chwili oddania do użytkowania  gotowych, w pełni funkcjonalnych fragmentów autostrady A1 o dwóch jezdniach po trzy pasy ruchu każda,  co nastąpi  jesienią tego roku.

Ograniczenia prędkości obowiązują również na 25-kilometrowym odcinku między Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem, gdzie z końcem ubiegłego roku przeniesiono ruch na początkowe cztery kilometry  nowej betonowej jezdni. Kierowcy na tym fragmencie mają po jednym pasie ruchu, a na pozostałej części jeden pas w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego i dwa pasy w kierunku Katowic (w obrębie niektórych obiektów jest po jednym pasie ruchu).

Jeszcze w tym roku gotowe będą trzy  z pięciu budowanych  odcinków  autostrady A1: Tuszyn –  Piotrków Trybunalski, Kamieńsk – Radomsko i Radomsko – granica  woj. łódzkiego i śląskiego  o łącznej długości  niemal 40 km.  Cały realizowany fragment autostrady A1 od Tuszyna w woj.  łódzkim do Częstochowy w woj.  śląskim będzie gotowy  w przyszłym roku. Wtedy na odcinku blisko 81  km  kierowcy będą mieli do dyspozycji dwie szerokie betonowe jezdnie po trzy pasy w  obu kierunkach.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI