REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Niebawem podpisanie umowy na budowę S7 Siedlin – Załuski

Pozytywnym wynikiem zakończyła się kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S7 Siedlin – Załuski.

  
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
                      Po zapewnieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania umowy będziemy mogli podpisać kontrakt.

Czekamy na gwarancję


Dobiegła końca procedura przetargowa na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S7 Siedlin – Załuski. To trzeci i ostatni odcinek S7 Płońsk – Czosnów, dla którego niebawem podpiszemy umowę. Kontrola uprzednia postępowania przeprowadzona przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nie wykazała uchybień. Po przedstawieniu przez Wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót będzie możliwe podpisanie umowy.

Przetarg


Spośród ofert, które wpłynęły w ramach przetargu na rozbudowę S7 Siedlin – Załuski, 6 lipca 2020 r. jako najkorzystniejszą ofertę wybraliśmy tę złożoną przez konsorcjum firm, którego liderem jest Aldesa Construcciones Polska. Na wybór oferty najkorzystniejszej zostały złożone dwa odwołania. Krajowa Izba Odwoławcza na rozprawie, która odbyła się 27 sierpnia 2020 r., oddaliła oba odwołania, co umożliwiło rozpoczęcie kontroli uprzedniej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Zakres prac


Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa prawie 13 km drogi ekspresowej S7 o przekroju dwujezdniowym z trzema pasami ruchu, która powstanie w miejscu obecnej DK7. Wybudowane zostaną dwa węzły drogowe – Poczernin i Przyborowice. Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Nowe warunki dla wykonawców


Dla zwiększenia konkurencyjności dajemy wykonawcy możliwość wyboru rodzaju nawierzchni, czyli sam może zdecydować czy trasę główną zbuduje betonową czy bitumiczną. Oznacza to, że wykonawca będzie mógł zastosować technologię, w której się specjalizuje. Niezależnie od wybranej technologii droga będzie musiała spełniać stawiane przez nas kryteria i parametry jakościowe, funkcjonalne i eksploatacyjne.

Mniej utrudnień dla kierowców


Prace przy budowie drogi ekspresowej S7 Płońsk – Czosnów będą prowadzone pod ruchem i głównym założeniem jest zminimalizowanie utrudnień dla kierowców. W tym celu wykonawcy wszystkich trzech odcinków w pierwszej kolejności będą mieli za zadanie wybudowanie drogowego układu lokalnego, który umożliwi wykorzystanie go do prowadzenia ruchu. Podczas robót na odcinku Siedlin – Załuski kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

S7 Modlin – Czosnów i Załuski – Modlin


12 maja 2020 r. podpisaliśmy umowę na projekt i budowę odcinka S7 Modlin – Czosnów (9,7 km), termin zakończenia robót upływa w listopadzie 2023 r. W przypadku zadania Załuski – Modlin (12 km) umowę podpisaliśmy 9 lipca 2020 r., a termin zakończenia robót mija w kwietniu 2025 r.

Źródło: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA