REKLAMA
Drogi Wiadomości

Nowa sygnalizacja na DK36 w miejscowości Lutogniew

Poznański oddział GDDKiA podpisał umowę na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na DK36 w miejscowości Lutogniew.

Fot. GDDKiA Oddział Poznań
Fot. GDDKiA Oddział Poznań

Wykonawca firma Ductus Sp. z o.o. na realizację zadania ma 120 dni od dnia podpisania umowy. Umowa opiewa na kwotę 142 188,00 zł brutto.

Zadanie polega na zaprojektowaniu oraz budowie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych i będzie realizowane w ramach Programu Bezpieczna Infrastruktura Drogowa.

Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na DK36 w miejscowości Lutogniew będzie polegać na:

  • budowie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych,
  • budowie dedykowanego oświetlenia tego przejścia dla pieszych,
  • dostosowaniu oznakowania pionowego i poziomego.


Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściu przez drogę krajową nr 36 w miejscowości Lutogniew. Przejście zlokalizowane jest w obszarze zabudowanym i łączy dwie części miejscowości podzielone przez drogę krajową. Poprzez budowę sygnalizacji świetlnej na tym przejściu dla pieszych zwiększy się bezpieczeństwo poruszania się pieszych, w tym dzieci, przechodzących przez drogę do szkoły i na przystanek autobusowy. Ponadto poprawie ulegnie bezpieczeństwo pieszych dzięki budowie dedykowanego oświetlenia tego przejścia dla pieszych.

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Poznań

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA