REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Nowe regulacje i zalecenia dotyczą również kierowców i drogowców

16 kwietnia 2020 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 
Grafika: Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
Grafika: Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
                           To m.in. obowiązek zakrywania ust i nosa. Nowe nakazy dotyczą również pracowników firm wykonujących zadania na zlecenie GDDKiA.

Na parkingach i MOP nowe wytyczne również obowiązują


Wszyscy użytkownicy parkingów i MOP przy drogach krajowych, jako miejsc ogólnodostępnych, muszą wypełniać obowiązek zakrywania ust i nosa zgodnie z rozporządzeniem. Obowiązku nie stosuje się tylko w przypadkach wskazanych w rozporządzeniu.

Na budowach również nowe wytyczne obowiązują


Regulacje z nowego rozporządzenia dotyczą miejsc ogólnodostępnych. Place budów to miejsca z ograniczoną możliwością wstępu i nie są miejscami ogólnodostępnymi w rozumieniu rozporządzenia, więc do placów budów stosuje się dotychczasowe regulacje.

Podczas transportu ludzi, materiałów i sprzętu muszą być zachowane nowe wytyczne i nakazy. Na przykład podczas dowozu pracowników na plac budowy, jeżeli w pojeździe przebywa więcej niż jedna osoba, usta i nos powinny być osłonięte zgodnie z zapisami rozporządzenia, które wczoraj zaczęło obowiązywać.

Remontując i utrzymując przestrzegamy wytycznych


Zwrócić też trzeba uwagę na wypełnienie zapisów rozporządzenia podczas prowadzenia prac na styku z przestrzenią publiczną, np. remont ulicy lub chodnika, bez zamknięcia przestrzeni i wydzielenia niedostępnego dla osób postronnych placu budowy. Tam pracownicy powinni stosować się do nakazów nowego rozporządzenia.

Zadania zlecane i nadzorowane przez GDDKiA to nie tylko nowe inwestycje i place budów, ale również utrzymanie oraz prace na istniejącej sieci. Te prowadzone są w przestrzeni ogólnodostępnej i tutaj wytyczne oraz nakazy rozporządzenia również muszą być stosowane przez pracowników firm utrzymaniowych.

Źródło: GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA