REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Nowe rondo w Skarżysku-Kamiennej

Pierwsze rondo wybudowane w ramach odcinka drogi S7 granica województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego – węzeł drogowo-kolejowy w Skarżysku Kamiennej będzie udostępnione kierowcom.

Rondo na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 z ulicą Paryską w Skarżysku Kamiennej znajduje się w obrębie budowanego węzła Skarżysko-Zachód. Docelowo po śladzie istniejącego odcinka drogi nr 7 w tym miejscu przebiegać będzie jedna z dróg dojazdowych. Zmiana organizacji ruchu polegać będzie na przełożeniu ruchu na drodze nr 7 z ronda tymczasowego na rondo docelowe, na którym ułożona została warstwa wiążąca nawierzchni, a także na otwarciu wlotu ulicy Paryskiej do ronda docelowego od strony miasta. Zmiana organizacji ruchu pozwoli wykonawcy na wykonanie robót przy obiekcie mostowym w ciągu drogi ekspresowej S7 nad ulicą Paryską oraz prac w obrębie węzła Skarżysko-Zachód.

Odbiór oznakowania przeprowadzony został w dniu 30 sierpnia 2018 r. Termin przełożenia ruchu na nowe rondo możliwy będzie w najbliższych dniach.

Informacja o inwestycji: Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego – węzeł drogowo-kolejowy w Skarżysku Kamiennej

Nowy odcinek o długości 7,6 km połączy wybudowany w 2017 r. fragment drogi ekspresowej S7 od Radomia do granicy województw mazowieckiego i świętokrzyskiego z istniejącym węzłem drogowo-kolejowym w Skarżysku-Kamiennej. Dzięki inwestycji, która zakończy się w 2020 roku, droga nr 7 na całym świętokrzyskim odcinku o długości prawie 100 km zyska pełne parametry trasy ekspresowej. Nowa droga będzie biegła po nowym śladzie na zachód od istniejącej trasy.

Informacje o inwestycji:

Długość odcinka – 7,57 km
Przekrój drogi – 2 jezdnie po 2 pasy ruchu (2×2),
Szerokość pasa ruchu – 3,5 m
Szerokość pasów awaryjnych – 2,5 m
Szerokość pasa dzielącego – 12,0 m (w tym rezerwa na 3 pas 2×3,5 m= 7 m)
Max. Obciążenie – 115 kN/oś
Ilość węzłów – 2: Skarżysko Kamienna Północ, Skarżysko Kamienna Zachód
Ilość obiektów inżynierskich: 2 mosty, 6 wiaduktów drogowych (5 w ciągu S7 i 1 nad S7) + 2 przejścia dla zwierząt średnich (2 wiadukty w ciągu S7), 5 przejść dla zwierząt małych (przepusty), 3 ściany oporowe, 4 mury oporowe
Wartość robót: 259,8 mln zł
Data podpisania umowy z wykonawcą: 10.10.2017 r.
Okres realizacji: 22 miesiące – z wyłączeniem trzymiesięcznych okresów zimowych (15 grudzień – 15 marzec)
Data zakończenia kontraktu: 9.05.2020 r.

Autor: GDDKiA O/Kielce

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA