REKLAMA
Drogi Wiadomości

Nowy dyrektor kieleckiego Oddziału GDDKiA

Paweł Woźniak, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, powołał Piotra Krampikowskiego na stanowisko dyrektora kieleckiego oddziału GDDKiA.

Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce, www.gov.pl/web/gddkia-kielce/

Piotr Krampikowski jest absolwentem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej, po specjalności: budownictwo ogólne oraz konstrukcje budowlane. Posiada uprawnienia budowlane w specjalności mostowej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi. Ukończył też studia podyplomowe na Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach na Wydziale Ekonomii o specjalizacji zarządzenia zasobami ludzkimi. Przed powołaniem na funkcję dyrektora oddziału GDDKiA pracował od 2014 r. w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach jako inspektor nadzoru. W latach 2016-2019 był też członkiem zarządu Przedsiębiorstwa Naukowo-Technicznego EXPERTUS AE, a w latach 2010-2013 pracował w Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych Fart w Kielcach.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA