REKLAMA
Kolej Wiadomości
3 Minuty czytania

Nowy korytarz transportowy z Azji do Europy

Porozumienie umożliwiające zmniejszenie o 1000 km dystansu pomiędzy Polską a rynkiem indyjskim podpisali w Warszawie uczestnicy międzynarodowej konferencji „South-West Route” z Iranu, Azerbejdżanu, Gruzji, Ukrainy i spółki PKP LHS, która jest współtwórcą nowego korytarza transportowego.

Trasa kolejowa jest 2-3 krotnie szybsza od drogi morskiej, a nowy szlak jest krótszy o 1000 km od alternatywnej trasy lądowej. Dzięki porozumieniu polscy importerzy i eksporterzy uzyskają możliwość łatwiejszej wymiany handlowej z Iranem i Indiami.

Korytarz transportowy Południe-Zachód to nowy transkontynentalny projekt logistyczny kolei ukraińskich, azerbejdżańskich, gruzińskich, irańskich i polskich. Celem współpracy jest realizacja przewozów pomiędzy UE a Indiami przez Iran, Azerbejdżan, Gruzję i Ukrainę. Protokół założycielski został podpisany 18 czerwca 2017 r. w Baku. Łączna długość korytarza wynosi 7 654 km. Trasa ta jest krótsza o ponad 1000 km od alternatywnego korytarza lądowego biegnącego przez terytorium Rosji.

– Łączymy Polskę. Cieszymy się, że nasz kraj uczestniczy w wielkim, strategicznym projekcie międzynarodowym. Nasz kraj dzięki swojemu położeniu może odgrywać na tym polu kluczową rolę –
mówił wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

– Współpraca Grupy PKP z kolejami wschodnimi ma kluczowe znaczenie dla rozwoju segmentu przewozów kontenerowych z Azji do Europy. Chcąc jeszcze lepiej wykorzystywać strategiczne położenie Polski, musimy nie tylko rozwijać infrastrukturę, ale także usprawniać procesy logistyczne. W projekcie South-West Route widzę ogromny potencjał –
powiedział Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A.

– Szukamy nowych kierunków rozwoju i chcemy w pełni wykorzystać potencjał Euroterminala w Sławkowie, który jest najdalej na Zachód wysuniętym punktem linii szerokotorowej. Już teraz prowadzimy intensywny program inwestycyjny, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i przepustowości trasy. Podobne działania, które pozwolą przyspieszyć czas transportu kontenerów, realizują inni członkowie Komitetu Koordynacyjnego –
mówi Zbigniew Tracichleb, prezes zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa.

Podczas spotkania w Warszawie uczestnicy konferencji „South-West Route” omówili bieżące aspekty techniczne i handlowe dotyczące nowej trasy oraz dedykowane stawki dla poszczególnych rodzajów towarów. W planach jest również opracowanie wspólnego systemu informatycznego, będącego platformą do komunikacji pomiędzy klientami, spedytorami a przewoźnikami. W Polsce punktem kontaktowym dla eksporterów i importerów jest PKP LHS.

Dzięki konsekwentnym inwestycjom w modernizację i rozwój PKP LHS jest obecnie najbardziej efektywnym towarowym przewoźnikiem kolejowym w Polsce. Korzystając ze szlaku, którego długość nie przekracza 2% całości infrastruktury kolejowej w kraju, firma przewozi ponad 4% ładunków i wykonuje ponad 6% całości pracy przewozowej na polskiej kolei.

Pod koniec stycznia 2018 r. spółka PKP LHS podpisała umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w sprawie finansowania programu inwestycyjnego o wartości blisko 300 mln zł, z czego 121 mln zł wyniesie kredyt z EBI. Głównym celem projektu jest automatyzacja linii 65, która poprawi bezpieczeństwo prowadzenia ruchu pociągów i pracowników oraz pozwoli zwiększyć przepustowość. Łącznie do 2025 roku PKP LHS planuje zainwestować w modernizację infrastruktury i taboru ponad 800 mln zł.

W 2017 r. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa przewiozła 10 mln 64 tys. ton towarów. Oznacza to wzrost o 110 tys. ton w porównaniu do wyników Spółki w poprzednim roku. W styczniu 2018 r. spółka osiągnęła kolejny rekord przewożąc ponad milion ton towarów, co daje ok. 30% wzrostu w porównaniu do stycznia 2017 roku.


Trasa Sławków – Iran w liczbach:

– 1 punkt kontaktowy dla eksporterów i importerów,
– 394,6 km – łączna długość linii szerokotorowej, którą zarządza PKP LHS,

– 1000 km – o tyle krótsza jest korytarz Południe-Zachód od alternatywnej trasy kolejowej,

– 1520 mm – szerokość toru w PKP LHS,

– 280 000 TEU rocznie – obecne możliwości przeładunkowe Euroterminala w Sławkowie,

- 15 000 000 TEU rocznie – łączny import kontenerów drogą morską z Azji do UE (2016 r.),

- 773 000 000 000 EUR – wartość importu z Azji do Europy (2016 r.).

Autor: Polskie Koleje Państwowe S.A.
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA