REKLAMA
Hydrotechnika Wiadomości
1 Minuta czytania

Nowy Zastępca Prezesa Wód Polskich

1 kwietnia 2024 roku na stanowisko Zastępcy Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie został powołany Pan Jacek Jarząbek.

Zdjęcie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, www.gov.pl/web/wody-polskie/

Pan Jacek Jarząbek jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, z wykształcenia jest mgr inż. geodetą w specjalności fotogrametrii. Ponadto ukończył Studium Podyplomowe Akademia Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu PW oraz w ramach Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej uzyskał Certyfikat Doskonalenia Zawodowego w zakresie Systemy Zarządzania w Informatyce jak również zdobył tytuł Lidera Cyfrowej Transformacji Administracji Publicznej. Kolejno podnosi swoje kompetencje w toku studiów Executive Master of Business Administration.

Dotychczas pracował w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowy Instytut Badawczy. Odpowiedzialny był za prace eksperckie w obszarze Architektury Informacyjnej Państwa, w szczególności nadzorował zadania związane z opracowywaniem dokumentów, polityk, wytycznych, standardów, procedur oraz udział w procesach dotyczących zasobów danych państwa, rozwiązań teleinformatycznych, systemów, rozwiązań prawnych oraz organizacyjnych w zakresie realizacji e-usług, bezpieczeństwa informacji i standaryzacji w administracji publicznej, stanowiących wsparcie jednostek administracji publicznej w planowaniu i realizacji zadań oraz kształtowaniu architektury korporacyjnej w wielu obszarach administracji publicznej, np. rolnictwa, bezpieczeństwa żywności, ochrony środowiska i klimatu, infrastruktury, planowania przestrzennego, kultury i dziedzictwa.

W swojej karierze zawodowej zajmował stanowiska zarządcze, m.in. wiceprezesa i prezesa zarządu GEOMAR S.A., dyrektora działu w SYGNITY S.A. czy wiceprezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii pełniąc jedocześnie funkcję zastępcy Głównego Geodety Kraju w latach 2008-2016 a w 2012 roku pełnić obowiązki Głównego Geodety Kraju.

W przeszłości pracował również m.in. w Polskiej Agencji Kosmicznej POLSA gdzie prowadził prace eksperckie w zakresie wykorzystania danych satelitarnych w administracji publicznej. Pracował również w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jest aktywnym uczestnikiem życia naukowego. Uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych i technicznych w dziedzinie infrastruktury danych przestrzennych (INSPIRE), technologii GIS, cyfryzacji, interoperacyjności, organizacji administracji publicznej, realizacji krajowych i międzynarodowych projektów.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA