REKLAMA
Hydrotechnika Wiadomości
1 Minuta czytania

Nowy Zastępca Prezesa Wód Polskich

1 czerwca br. Minister Infrastruktury powołał Panią Alicję Michalik-Kucińską na stanowisko Zastępcy Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Alicja Michalik-Kucińska będzie odpowiedzialna za obszar zarządzania środowiskiem wodnym.

Zdjęcie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, www.gov.pl/web/wody-polskie/

Pani Alicja Michalik-Kucińska jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Stosunków Międzynarodowych, gdzie uzyskała tytuł magistra. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji.

Pani Alicja Michalik-Kucińska ma bogate, długoletnie doświadczenie zawodowe, zajmowała stanowiska kierownicze i menadżerskie w podmiotach związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska. Niemal od 20 lat jest związana z samorządem warszawskim: była Naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska Biura Zarządu m.st. Warszawy i Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy. Ostatnio zajmowała stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Ochrony Środowiska Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Była członkiem grupy audytującej w ramach projektu „Audit zrównoważonego rozwoju Warszawy” zrealizowanego przez UNDP Umbrella Projekt oraz członkiem Technicznej Grupy Referencyjnej przy Departamencie Polityki Ekologicznej Ministerstwa Środowiska dla projektu pt.: „Opracowanie przewodników (wytycznych) przygotowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami”. Pracowała również w prywatnej spółce zajmującej się odzyskiem odpadów, na stanowisku Dyrektora ds. Prawno-Administracyjnych oraz w spółce komunalnej – RAdkOM Sp. z o.o., gdzie zajmowała stanowisko Dyrektora ds. Inwestycji i Gospodarki Odpadami oraz Kierownika JRP.

Systematycznie podnosi swoje kompetencje zawodowe na szkoleniach i kursach m.in. ukończyła kurs menedżerski na Akademii Leona Koźmińskiego oraz współorganizowany przez IBD Business School cykl szkoleń „Lider Zmiany w Samorządzie Warszawskim”.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA