REKLAMA
Hydrotechnika Wiadomości
1 Minuta czytania

Nowy Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Usług Wodnych

15 maja 2024 roku Minister Infrastruktury powołał Panią Magdalenę Żmudę na stanowisko Zastępcy Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ds. Usług Wodnych.

Zdjęcie: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, www.gov.pl/web/wody-polskie/

Pani Magdalena Żmuda ukończyła studia na Akademii Rolniczej w Poznaniu, gdzie uzyskała tytuł magistra inżyniera Inżynierii Środowiska o specjalności Inżynieria Wodna i sanitacja wsi – Budownictwo hydrotechniczne.

Przez wiele lat pełniła funkcję Dyrektora Zarządu Zlewni Środkowej i Dolnej Warty w Poznaniu, a następnie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, gdzie brała czynny udział w stworzeniu nowej organizacji w ramach reformy gospodarki wodnej.

W ostatnich latach pracowała w Urzędzie Miasta Poznania na stanowisku Dyrektora Wydziału Klimatu i Środowiska, gdzie była odpowiedzialna m.in. za wydawanie decyzji administracyjnych i realizację szeregu inwestycji na wodach należących do miasta zgodnie z rozwiązaniami opartymi na przyrodzie (ang. nature-based solution, NBS). Podejmowała także działania na rzecz szeroko rozumianej edukacji ekologicznej i klimatycznej, wprowadzając programy badawcze oraz wykonując zadania wspierające finansowo mieszkańców w obszarze likwidacji starych źródeł ciepła i termomodernizacji.

Systematycznie podnosi swoje kompetencje zawodowe, uczestnicząc w szkoleniach z zakresu transformacji energetycznej, neutralności klimatycznej oraz zarządzania zasobami ludzkimi. W kręgu jej zainteresowań znajdują się trendy w zakresie transformacji energetycznej mitygacji i adaptacji do zmieniającego się klimatu.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA