Hydrotechnika Wiadomości
1 Minuta czytania

Nowy Zastępca Prezesa Wód Polskich

Prezes Przemysław Daca w imieniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wręczył 1 kwietnia Robertowi Chciukowi powołanie na funkcję Zastępcy Prezesa ds. Usług Wodnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wręczenie nominacji na stanowisko, fot. Wody Polskie
Wręczenie nominacji na stanowisko, fot. Wody Polskie
Robert Chciuk jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Warszawie o specjalności zarządzanie środowiskiem. Od 1992 roku związany z branżą gospodarki wodno-ściekowej, pracował na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sektorze prywatnym, zajmując się wdrażaniem nowoczesnych technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Od 2004 roku prowadził inwestycje i był w zespołach wdrażających projekty w dziedzinie wodno-ściekowej i zagospodarowania odpadami dofinansowywanych ze środków UE. Od 1 sierpnia 2018 roku pełnił funkcję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w Wodach Polskich.

Podczas wręczenia powołania Prezes Przemysław Daca powiedział, że dotychczasowe osiągnięcia podczas pracy w Wodach Polskich są najlepszym uzasadnieniem dla nominacji. – Robert Chciuk jako dyrektor uporządkował i usprawnił działanie warszawskiego RZGW. W 2019 r. prowadził nadzór operacyjny nad funkcjonowaniem awaryjnego rurociągu w Warszawie i zadanie to zostało wypełnione wzorowo – podkreślił Prezes Daca.

Pierwszym zadaniem nowo powołanego zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Usług Wodnych jest analiza możliwości wsparcia klientów PGW Wody Polskie, którzy wnoszą opłaty za śluzowania oraz za grunty pokryte wodami. Prezes Daca powiedział, że w dobie kryzysu potrzebna jest pomoc dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Dlatego tak ważne jest przygotowanie propozycji różnego rodzaju ulg, przy zachowaniu warunków funkcjonowania Wód Polskich. Wypracowane założenia zostaną niezwłocznie przedłożone Ministrowi Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.

Tekst i zdjęcie: PGW Wody Polskie

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI