REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości
1 Minuta czytania

Od ponad miesiąca trwa zatrzymywanie zrzutu ścieków do Wisły

Od ponad miesiąca, zastępczy rurociąg, wybudowany pod nadzorem Wód Polskich, transportuje nieczystości z siedmiu dzielnic stolicy do oczyszczalni „Czajka”.

  
Zdjęcie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zdjęcie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zdjęcie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zdjęcie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
W skład instalacji wchodzi system pomp, który pompuje ścieki do bypassu, dzięki czemu udało się zahamować zrzut ścieków do Wisły. Każdego dnia około dwudziestu osób koordynuje pracę instalacji czuwa nad jej bezpieczeństwem, w tym: pracownicy obsługujący pompy, monitorujący szczelność instalacji, dyżurujący pracownik RZGW w Warszawie, ratownicy medyczni oraz kilkunastu żołnierzy.

System pomp wchodzących w skład instalacji pracuje nieprzerwanie od 39 dni. Pompy wymagają stałego nadzoru i serwisowania. Nocą, z uwagi na mniejszą ilość ścieków prowadzonych do basenu czerpni, następuje systematyczne czyszczenie koszy ssawnych pomp. Proces ten odbywa się każdej nocy i trwa od 45 do 60 minut. Z koszy ssawnych usuwane są nieczystości stałe, które spływają do basenu czerpni. Systematyczne czyszczenie koszy ssawnych gwarantuje zachowanie sprawności i wydajności systemu pomp pracujących w czerpni. Ponadto wykonywany jest serwis olejowo-filtrowy pomp. Dzięki pracy instalacji do Wisły nie są zrzucane nieoczyszczone ścieki, a środowisko przyrodnicze ma możliwość regeneracji. Awaryjny bypass będzie funkcjonował do 15 listopada 2019 roku. Zgodnie z zapowiedziami do tego czasu Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie usunie awarię uszkodzonych kolektorów pod dnem Wisły.

Tekst i zdjęcia: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA