REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Oddanie do ruchu 2 jezdni obwodnicy Szczuczyna

Od dzisiaj, 15 maja 2020 r. kierowcy będą mogli pojechać drugą jezdnią obwodnicy Szczuczyna, która tym samym stanie się dwujezdniową drogą ekspresową S61 na całej długości 8 km.

 
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
                            To trzeci gotowy odcinek tej drogi – po fragmencie obwodnicy Augustowa (12,75 km.) i obwodnicy Suwałk (12,83 km). Budowa II jezdni obwodnicy Szczuczyna jest współfinansowana przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Droga ekspresowa S61 jest głównym fragmentem polskiego odcinka międzynarodowego korytarza transportowego Via Baltica, łączącego kraje nadbałtyckie z zachodnią Europą. Obwodnica Szczuczyna, choć niewielka, już w II połowie przyszłego roku połączy się z budowanym obecnie odcinkiem S61 Stawiski – Szczuczyn (18 km) oraz kolejnym fragmentem S61 węzeł Kolno – Stawiski (16,43 km). W 2022 także z odcinkiem Szczuczyn – Ełk Południe. Cała Via Baltica na obszarze Polski zostanie zrealizowana w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025).

Różne nawierzchnie…

 
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA

Nawierzchnia drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna została wykonana z betonu cementowego (z wyjątkiem obiektów inżynierskich, gdzie nawierzchnia jest także bitumiczna i przystosowana do najcięższego ruchu (115 kN/oś). Tym samym obwodnica stała się pierwszą w regionie z jezdniami o różnej nawierzchni, ponieważ pierwsza jezdnia – wybudowana w 2015 roku – ma nawierzchnię bitumiczną.

…ale standard „eski”


Wybudowana II jezdnia ma długość około 6,58 km. Łączy się z powstałym w ramach I etapu budowy obwodnicy – dwujezdniowym węzłem Szczuczyn. Cała obwodnica ma tym samym 8 kilometrów i standard dwujezdniowej drogi ekspresowej, po dwa pasy ruchu w każdą stronę, z pasami awaryjnymi i pasem rozdziału.

Wybudowano też wszystkie urządzenia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery energochłonne i osłony przeciwolśnieniowe) oraz ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt oraz wygrodzenia).

Budowa była realizowana w systemie „Projektuj i buduj” od 26 maja 2017 r. Całkowita wartość umowy na roboty: 75 080 380,94 zł brutto. Generalnym Wykonawcą jest spółka POLAQUA. Nadzór nad robotami sprawuje spółka TPF.

Parametry techniczne:

– Dwie jezdnie po dwa pasy ruchu
– Szerokość pasów ruchu: 3,5 m
– Pasy awaryjne: 2,5 m każdy
– Szerokość pobocza gruntowego: 0,75 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD
– Pas dzielący: od 5 do 12 m
– Obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś
– 1 most z funkcją przejścia dla zwierząt
– 4 wiadukty – wszystkie z funkcją przejścia dla zwierząt
– 21 przepustów
– 208 metrów – długość ekranów akustycznych

Kalendarium budowy II jezdni obwodnicy Szczuczyna

26 maja 2017 r. – podpisanie umowy w systemie „Projektuj i buduj”
10 października 2018 r. – uzyskanie ZRID
16 października 2018 r. – rozpoczęcie robót w terenie
15 maja 2020 r. – oddanie drogi do użytku

Źródło: GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA