REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Oddano do ruchu drogę S61 Suwałki – Budzisko

Międzynarodowy szlak transportowy Via Baltica połączył 22 grudnia 2022 r. Polskę i Litwę. GDDKiA oddała do użytku kierowcom 24-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S61 Suwałki – Budzisko (granica między naszymi państwami).

 
Zdjęcie: Rafał Malinowski, GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia-bialystok/
Zdjęcie: Rafał Malinowski, GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia-bialystok/
Zakres prac

W ramach zadania została wybudowana droga ekspresowa o przekroju dwujezdniowym, o długości ok. 24,2 km. Nawierzchnia wykonana jest z betonu cementowego i przystosowana do ciężkiego ruchu, obciążeń 11,5 tony/oś. Powstały na niej dwa węzły (Suwałki Północ i Szypliszki) oraz dwie pary Miejsc Obsługi Podróżnych: Żubryn Wschód i Zachód oraz Budzisko Wschód i Zachód.

W ramach zadania wybudowano 34 obiekty inżynierskie: mosty, wiadukty, estakady i przejścia dla zwierząt. Przebudowane zostały drogi (powiatowe i wojewódzka) krzyżujące się z drogą ekspresową. Oprócz jezdni głównych „eski”, w ramach zadania wykonana została sieć dróg dojazdowych obsługujących tereny przyległe.

– W tym roku udostępniliśmy kierowcom ponad 47 km trasy Via Baltica. To dzisiejszy odcinek  i oddany we wrześniu ponad 23-kilometrowy fragment Szczuczyn – Ełk Południe. Kolejne trzy  odcinki Via Baltica o łącznej długości 55 km są w realizacji. W przyszłym roku ukończymy znaczą ich część, bo ponad 42 kilometry. Planujemy, że 2024 roku kierowcy przejadą już całą Via Batlicą na terenie Polski –
powiedział Tomasz Żuchowski, Szef GDDKiA.

Inwestycja o znaczeniu europejskim


Via Baltica to międzynarodowy korytarz transportowy łączący kraje bałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia) z państwami Europy Zachodniej. W Polsce kluczowym fragmentem tego szlaku, jest droga ekspresowa S61, która docelowo ma mieć około 220 km – od węzła Ostrów Mazowiecka Północ na drodze ekspresowej S8 aż do Budziska. Oddany 22 grudnia do ruchu odcinek Suwałki – Budzisko oprócz tego, że łączy Polskę z Litwą, wydłuża także wcześniej oddane do użytku części S61. Kierowcy mogą już korzystać z prawie 70-kilometrowego fragmentu Via Baltica w standardzie dwujezdniowej drogi ekspresowej od węzła Kalinowo do granicy z Litwą. Dostępny jest też kolejny długi, ponad 65-kilometrowy odcinek pomiędzy węzłami Kolno i Ełk Południe, a także odcinek Śnadowo – Łomża Południe. Droga ekspresowa S61 znacząco usprawnia tranzyt oraz poprawia bezpieczeństwo ruchu poprzez rozdzielenie ruchu tranzytowego od ruchu lokalnego. 

Źródło: tekst GDDKiA O/Białystok, www.gov.pl/web/gddkia-bialystok/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA