REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Oddano do ruchu obwodnicę Myśliborza

Od 20 września 2021 r. kierowcy mogą już korzystać z obwodnicy Myśliborza, która powstała w ciągu drogi krajowej nr 26. Inwestycja o długości 3,4 km wyprowadziła z zabytkowego centrum Myśliborza ruch tranzytowy.

 
Zdjęcie: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
Zdjęcie: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
Ciężarówki nie muszą już jeździć „pod prąd” obok średniowiecznej bramy obronnej. Inwestycja została zrealizowana dzięki współpracy GDDKiA i Miasta Myślibórz. Samorząd wsparł inwestycję wartą 47,7 mln złotych kwotą 8 mln zł i zrezygnował z odszkodowań pod grunty. Wykonawcą inwestycji była firma Maldrobud z Myśliborza.

Wiele lat oczekiwana na obwodnicę


Inwestycja była już od 2009 roku gotowa do realizacji, jednak dopiero podpisany w październiku 2017 r. przez Ministra Infrastruktury Program Inwestycji zagwarantował środki na realizację inwestycji z budżetu państwa. Decyzja ta umożliwiła aktualizację dokumentacji. Umowa z wykonawcą inwestycji została podpisana w maju 2019 r. Roboty zakończyły się zgodnie z terminami kontraktowymi.

Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w Myśliborzu


Przez zabytkowe centrum Myśliborza dotychczas przebiegała  droga krajowa nr 26 prowadząca od drogi S3 do przejścia granicznego w Krajniku Dolnym.  Wiązało  się  to  z wieloma uciążliwościami zarówno dla mieszkańców, jak  i dla kierowców, którzy  wjeżdżając  od  zachodu  do Myśliborza musieli przejechać pod  średniowieczną bramą  miejską. Ciężarówki nie mieściły się  i  musiały  przejeżdżać „pod prąd” obok bramy.  Obwodnica rozwiązała  te problemy wyprowadzając z centrum Myśliborza ruch tranzytowy.

Nowa droga


Trasa omija  centrum miasta od południa  i  została  poprowadzona w większości po śladzie zlikwidowanej linii kolejowej. Jest to  jednojezdniowa droga klasy GP  (droga główna ruchu przyspieszonego). Na początku obwodnicy (patrząc  od strony zachodniej) powstało  rondo będące połączeniem dróg krajowych nr 23 i 26. Na dalszym przebiegu obwodnicy  powstały  dwa skrzyżowania, jedno z ulicą Łużycką, a drugie przy końcu obwodnicy będące połączeniem z obecną drogą krajową w kierunku centrum Myśliborza.  W ramach inwestycji  zbudowano  również drogi wspomagające, chodniki i ciągi pieszo-rowerowe.

Dodatkowe prace na obwodnicy


Pod koniec września ruszą  prace związane z przebudową włączenia  ul. 1-go Maja (dawny przebieg DK26)  do ronda łączącego DK23 i DK26. Do rozpoczęcia tych robót niezbędne było przełożenie  ruchu na obwodnicę, ponieważ będzie konieczne zamknięcie dawnego przebiegu DK26  przy rondzie na czas przebudowy drogi i instalacji podziemnych. Do końca października te roboty mają być wykonane.

Zamontowana  zostanie również  sygnalizacja  świetlna  na skrzyżowaniu obwodnicy z ul. Łużycką. Jest to efekt przeanalizowania sytuacji na tym skrzyżowaniu w związku z  postępującymi zmianami w zagospodarowaniu tego obszaru i  powstaniem  nowych obiektów generujących ruch. Sygnalizacja ma być również gotowa do końca października.

Źródło: tekst GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA