REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Oddano do ruchu S1 Podwarpie – Dąbrowa Górnicza

2 lipca 2024 roku kierowcy zyskali ponad 6 km przebudowanej drogi ekspresowej S1 Podwarpie – Dąbrowa Górnicza. Trwają jeszcze dodatkowe prace przy przebudowie wiaduktu drogowego na węźle Dąbrowa Górnicza Pogoria. Tu, na odcinku blisko 500 m, obowiązuje jeszcze czasowa organizacja ruchu.

Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gddkia-katowice/

Ta część kontraktu została objęta dodatkowym zamówieniem, aby wyburzyć istniejący wiadukt drogowy w obrębie węzła drogowego Dąbrowa Górnicza Pogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 796, a w jego miejsce wybudować nowy i uzyskać niezbędne pozwolenia na użytkowanie. Całość kontraktu zostanie zrealizowana do końca br. W tym miejscu, do czasu zakończenia prac funkcjonować będzie tymczasowe owalne rondo wraz z łącznicami węzła komunikującymi ulice Armii Krajowej i Św. Antoniego. Tam też zawężono przekroje jezdni do jednego pasa w każdym z kierunków i wprowadzono limit prędkości do 40 km/h.

Ekspresówka w miejscu dawnej DK1

W ramach inwestycji powstał nowy dwujezdniowy odcinek drogi ekspresowej S1 o długości 6,61 km wraz z węzłem Dąbrowa Górnicza Ząbkowice. Nowa droga przebiega w śladzie wcześniejszej DK1. Wybudowano 13 obiektów inżynierskich: dwa mosty, cztery wiadukty, dwie kładki dla pieszych oraz siedem przejść dolnych dla zwierząt. Zrealizowano także drogi dojazdowe o łącznej długości około 5,8 km oraz 4,6 km dróg łącznikowych. Przebudowano 2,3 km istniejących lokalnych dróg.

Na inwestycji zyskali nie tylko kierowcy, bowiem wraz z budową dróg, powstało ponad 2,2 km ścieżek rowerowych, które znacząco usprawniły komunikację lokalną dla okolicznych mieszkańców. Za ograniczenie hałasu z ruchu komunikacyjnego odpowiada ponad 3,8 km wybudowanych ekranów akustycznych.

Budowa drogi to również bezpieczeństwo i roboty branżowe

Przybyło szereg urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zamontowano m.in. 27 kilometrów barier energochłonnych, 11 000 m2 oznakowania poziomego, ponad 13 km ogrodzeń (w tym blisko 4 km wygrodzeń herpetologicznych dla zwierząt) i innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Doświetlono nowo powstałe węzły i drogi łącznikowe za pomocą blisko 450 latarni, a woda opadowa z nowo powstałej kanalizacji deszczowej znajdzie swoje ujście m.in. w pięciu nowych zbiornikach retencyjnych wyposażonych w dwie przepompownie.

Roboty branżowe objęły wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowę wielkośrednicowych wodociągów miejskich i wody przemysłowej należącej do Huty Katowice, a także przebudowę gazociągów przesyłowych należących do zewnętrznych operatorów‎. Przebudowano także kolidującą z realizowaną drogą ‎ekspresową linię wysokiego napięcia, sieci teletechniczne oraz elektroenergetyczne.

Umowę na przebudowę niemal 7-kilometrowego odcinka DK1 na drogę ekspresową podpisano 11 września 2020 r. Kolejnym krokiem było przekazanie placu budowy, które nastąpiło 11 lutego 2021 r. Dla tej inwestycji, 24 stycznia 2023 r., uzyskano zamienną decyzję ZRID, co umożliwiło pełną realizację robót budowlanych przy utrzymaniu ruchu dwoma pasami ruchu w obu kierunkach.

Wykonawcą inwestycji jest spółka Budimex.

Finansowanie inwestycji

Wartość umowy podstawowej na wykonanie robót budowlanych to ponad 282 mln zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 312 934 443,19 zł, przy czym dofinansowanie z UE wyniesie 168 399 881,53 zł.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA