Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Oddano do ruchu S8 Mężenin – Jeżewo

30 grudnia 2017 r. udostępniono kierowcom prawie 15-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S8 Mężenin – Jeżewo. Dzięki temu Kierowcy mogą już korzystać z obu jezdni na całej, blisko 80-kilometrowej, części trasy S8 w woj. podlaskim.

Projekt pn. „Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław – Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8 na odcinku od obwodnicy Mężenina do Jeżewa, od km 601+700 do km 615+960.85” został zrealizowany przez firmę Astaldi S.p.A.

Po odcinku Mężenin – Jeżewo kierowcy jadą w ramach tymczasowej organizacji ruchu, która ma obowiązywać do zakończenia wszystkich robót i uzyskania niezbędnych pozwoleń, co powinno nastąpić w pierwszych miesiącach 2018 roku. To podobne rozwiązanie do tego, jakie zastosowano 22 grudnia 2017 r. na fragmencie S8 od granicy województw mazowieckiego i podlaskiego do obwodnicy Zambrowa. Podobny jest też powód. Wokół ciągu głównego prowadzone będą prace wykończeniowe. Co za tym idzie, prędkość będzie ograniczona do wysokości nie większej niż 100 km/h, a miejscami mogą pojawiać się utrudnienia i dodatkowe ograniczenia związane z wykonywanymi robotami. Chodzi o takie prace jak chociażby realizację dróg serwisowych i lokalnych, przebudowywanych w ramach kontraktu. Co ważne, gotowe są obie jezdnie w ciągu głównym, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowanie, bariery), jak i te chroniące środowisko (ekrany, przejścia dla zwierząt).

Ponad 14-kilometrowy odcinek od Mężenina do Jeżewa – „dopinający” całą drogę ekspresową S8 w woj. podlaskim – połączył funkcjonujący już 40 km fragment S8 od granicy województwa do Mężenina, z użytkowanym, 24-kilometrowym odcinkiem od Jeżewa, aż do Białegostoku.

Odcinek Mężenin – Jeżewo w liczbach:

Długość – 14,3 km;
Przekrój – 2×2, szerokość pasów ruchu – po 3,5 m, szerokość pasów awaryjnych – po 2,5 m;
Szerokość pasa rozdzielającego – 12 m;
Nawierzchnia – bitumiczna;
Dwa węzły drogowe: Kobylin, Sikory;
Kategoria ruchu: KR 6;
Obciążenie – 115 kN/oś;
Dwa Miejsca Obsługi Podróżnych: Cibory Północ, Cibory Południe (aktualnie w budowie)
Cztery wiadukty drogowe nad trasą główną Jedno przejście dla pieszych pod drogą główną
Wartość kontraktu wynosi ponad 440 mln zł.

Zgodnie z podpisaną 09.10.2015 r. umową o dofinansowanie (UoD) dla projektu „POIS.03.01.00-00-0007/15 Przebudowa drogi ekspresowej S-8 Wyszków-Białystok, odc. Wiśniewo – Jeżewo” całkowita wartość projektu to 1 055 525 128,86 zł, w tym dofinansowanie UE to 527 708 788,15 zł. Natomiast wartość kontraktu na roboty dla samego odc. Mężenin – Jeżewo, to zgodnie z załącznikiem do UoD, wynosi 471 528 817,46 zł, w tym dofinansowanie UE to 231 025 399,53 zł.

Kalendarium podlaskich odcinków S8:

• Jeżewo – Białystok, dł. 24,5 km (22,7 km „S”), realizacja 2009-2012, udostępniona kierowcom – 12.09.2012 r.
• Obwodnica Zambrowa i Wiśniewa, dł.11 km, realizacja 2009-2012, oddana do użytku – 02.10.2012 r.
• Wiśniewo – Mężenin, dł. 15,39 km., realizacja 2014-2016, oddana do użytku – 22.12.2016 r.
• Gr. woj. podlaskiego – obwodnica Zambrowa, dł. 14,9 km, realizacja 2015-2017, udostępniona kierowcom – 22.12.2017 r.
• Mężenin – Jeżewo, dł. 14,26 km, realizacja 2015-2017, udostępniona kierowcom – 30.12.2017 r.

Wartość samych kontraktów budowlanych jakie GDDKiA zawarła z wykonawcami na realizację tych zadań, wyniosła ponad 2,3 miliarda złotych.

Autor: GDDKiA O/Białystok

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI