REKLAMA
Drogi Wiadomości
4 Minuty czytania

Oddano do użytku obwodnicę Stalowej Woli i Niska

15 maja 2021 roku udostępniono kierowcom ponad 15 kilometrów nowo wybudowanej obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77. Inwestycja współfinansowana była ze środków UE.

 
Zdjęcie: GDDKiA, www.gddkia.gov.pl
Zdjęcie: GDDKiA, www.gddkia.gov.pl

Obwodnica z dofinansowaniem UE

Realizacja obwodnicy Stalowej Woli i Niska była dofinansowana ze środków UE. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, całkowity koszt projektu to 297 229 777,01 zł, a wysokość dofinansowania UE stanowi 194 135 035,67 zł. 

– Mieszkańcy Stalowej Woli, Niska oraz tutejszych powiatów od dawna czekali na nową drogę, która zwiększyłaby poziom bezpieczeństwa na ulicach i wyprowadziła ruch tranzytowy poza granice miast. Nowa obwodnica ponadto będzie łączyć się z budowanym szlakiem Via Carpatia, a to oznacza nowe otwarcie terenów północnego Podkarpacia na nowe szanse rozwojowe –
powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

– Obwodnica Stalowej Woli i Niska to ważny punkt komunikacyjny na mapie dróg województwa podkarpackiego. Dobre połączenia komunikacyjne przynoszą korzyści dla konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Udostępnienie nowej drogi to również dobra wiadomość dla mieszkańców. Trasa wyprowadzi z miast uciążliwy ruch tranzytowy i usprawni codzienne dojazdy –
powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

– Oddajemy 15-kilometrowy odcinek nowej obwodnicy. To dobra wiadomość dla mieszkańców Stalowej Woli i Niska oraz podróżujących drogą krajową nr 77. Sukcesywnie, w ciągu najbliższych miesięcy, będziemy udostępniać kierowcom kolejne odcinki nowych dróg w całej Polsce. Plan na ten rok zakłada otwarcie ponad 380 km nowych tras –
powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

– Budowa obwodnicy to przede wszystkim komfort dla mieszkańców Stalowej Woli i Niska, które dzięki temu zostaną odciążone z ruchu tranzytowego, zmniejszy się hałas a powietrze będzie czystsze – nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie UE. W październiku 2020 r. podpisaliśmy umowę na ponad 194 mln zł dofinansowania a już dziś możemy cieszyć się nową drogą. Inwestycje współfinansowane z Funduszy Europejskich są skutecznie realizowane przez Beneficjenta. Serdeczne gratulacje dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad –
powiedziała Joanna Lech, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
 
Zdjęcie: GDDKiA, www.gddkia.gov.pl
Zdjęcie: GDDKiA, www.gddkia.gov.pl

Kontrakt na projekt i budowę

Obwodnica  Stalowej Woli i Niska  realizowana była w systemie „Projektuj i buduj”. Oznacza to, że wykonawca (konsorcjum firm Mostostal Warszawa (lider) i Acciona Construccion (partner) opracował dokumentację projektową,  uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a następnie wybudował trasę. Ostateczny koszt inwestycji to 223 mln zł.

Przebieg drogi


Nowo wybudowana droga przebiega przez tereny  powiatów:  stalowowolskiego i niżańskiego, miast:  Stalowa Wola i Nisko oraz gmin:  Pysznica i Nisko.  Trasa obwodnicy poprowadzona została po północno-wschodniej stronie  Stalowej  Woli  i Niska.  Jej początek zlokalizowany  jest  w Stalowej Woli  na  skrzyżowaniu Trasy Podskarpowej z ul. Chopina.  Na dalszym odcinku obwodnica  kieruje się na południowy  wschód,  przekraczając tereny elektrowni Stalowa Wola, rzekę Barcówka, linię kolejową  nr 66  Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola Południe oraz krzyżuje się z istniejącą  DK19. Koniec trasy  zlokalizowany jest  na rondzie wchodzącym w skład węzła Rudnik  nad Sanem, który powstaje  w ramach budowanej równolegle  drogi ekspresowej  S19.

Zakres inwestycji


W ramach inwestycji została wybudowana  jednojezdniowa dwupasowa  droga klasy GP (główna ruchu  przyspieszonego)  o długości 15,3 km i  nawierzchni odpornej na koleinowanie. Powstał  węzeł łączący  obwodnicę z drogą powiatową nr 1024R (ul. Czarnieckiego) oraz  cztery  skrzyżowania jednopoziomowe (ronda) komunikujące obwodnicę ze Stalową Wolą, strefą przemysłową,  Niskiem oraz z DK19: 
– czterowlotowe rondo  w Stalowej Woli  na skrzyżowaniu ul. Podskarpowej z ul. Chopina i projektowaną drogą wojewódzką nr 855, 
– trzywlotowe rondo  w Stalowej Woli  na skrzyżowaniu z łącznikiem do istniejącej DK77  (ulicy Energetyków), 
– czterowlotowe rondo  w Nisku  na skrzyżowaniu z ul.  Podsanie  i  ul. Modrzewiową, 
– czterowlotowe rondo  w Nisku  na skrzyżowaniu z DK19. 

Inwestycja obejmowała także m.in. budowę dróg obsługujących przyległy teren, urządzenia  bezpieczeństwa ruchu drogowego  i ochrony środowiska, przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej  z  inwestycją  oraz budowę obiektów inżynierskich:  most z funkcją dolnego przejścia dla zwierząt,  dwie  estakady, wiadukt nad koleją,  trzy  wiadukty drogowe,  sześć  przejazdów gospodarczych, przejazd gospodarczy z funkcją przejścia dla zwierząt,  przejście dla pieszych pod korpusem drogi  oraz  trzy  dolne przejścia dla zwierząt. 

Cel inwestycji


Droga krajowa nr  77  umożliwia dojazd do przejść granicznych w południowo-wschodniej części kraju (Korczowa, Medyka). Dotychczas  DK77 przebiegała przez centrum miasta Stalowa Wola oraz tereny gmin Nisko oraz Pysznica.  Ze względu na stale rosnące natężenie ruchu pojazdów, konieczna  stała  się budowa obwodnicy, która wyprowadzi uciążliwy ruch tranzytowy  ze  Stalowej Woli i Niska.  Nowa droga poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, odciąży  miejski  układ komunikacyjny  i  zwiększy przepustowość ruchu tranzytowego na DK77.  Poprawi się bezpieczeństwo  wszystkich użytkowników  przy jednoczesnym zachowaniu wymogów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. 

Źródło: tekst GDDKiA, www.gddkia.gov.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA