REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Oddano kierowcom pierwszy obiekt na obwodnicy Praszki

Budowa blisko 13-kilometrowego odcinka obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45 to jedno z zadań realizowanych aktualnie na terenie woj. opolskiego w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Opole, www.gov.pl/web/gddkia-opole/
Zdjęcie: GDDKiA O/Opole, www.gov.pl/web/gddkia-opole/
Umowa na realizację obwodnicy w systemie „Projektuj i buduj” została podpisana 20 maja 2019 r. Jej wartość to 171,5 mln zł. 11 grudnia 2020 r. Ponad 165 mln zł na realizację obwodnicy Praszki zostało przeznaczonych na to zadanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Jakie prace są prowadzone?


Aktualnie zaawansowanie dla tej inwestycji wynosi około 85 proc. Wykonawca zakończył prace związane z układaniem poszczególnych warstw nawierzchni – wiążącej i ścieralnej na trasie głównej.

Na trasie głównej widoczne jest już oznakowanie poziome wykonane w technologii grubowarstwowej.  Na jezdniach dodatkowych i drogach gminnych finalizowane jest układanie warstwy ścieralnej. Trwa montaż elementów infrastruktury drogowej – drogowych barier ochronnych, ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych oraz ogrodzeń w ciągu trasy głównej.  Prowadzone są prace przy budowie rond, na których częściowo odbywa się już ruch.
2 grudnia br. udostępniono użytkownikom wiadukt w ciągu drogi gminnej pomiędzy Praszką i Rosochami. Obiekt ten przeszedł pozytywnie próby obciążeniowe, a wykonawca uzyskał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

Zakres inwestycji


Obwodnica rozpoczyna się przed Gorzowem Śląskim, odchodząc od wspólnego przebiegu DK42 i DK45, następnie omija Gorzów Śląski od strony zachodniej, oraz Praszkę od strony wschodniej i kończy  się połączeniem z DK45 po północnej stronie miejscowości Kowale. Będzie to  droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu, dostosowana do nośności 11,5 t/oś.

Obiekty inżynierskie i ronda


W ramach inwestycji wybudowano dziesięć obiektów inżynierskich, w tym obiekty mostowe nad rzeką Prosną i Wyderką, trzy wiadukty nad budowaną obwodnicą oraz pięć obiektów zlokalizowanych wzdłuż obwodnicy.

Zaprojektowano także cztery skrzyżowania w formie ronda w ciągu obwodnicy. Ronda budowane są na jej początku i końcu oraz na przecięciu z obecnym przebiegiem dróg krajowych nr 42 i 45. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na wszystkich skrzyżowaniach, w obrębie wyspy środkowej został zaprojektowany pierścień o szerokości 1 m, stanowiący rezerwę dla przejazdu samochodów ciężarowych i autobusów.

Korzyści wynikające z budowy obwodnicy


Nowa trasa, z dala od terenów zabudowanych, zapewni komfort ruchu tranzytowego, tworząc połączenie ponadregionalnej drogi łączącej województwa wielkopolskie, opolskie i śląskie. Realizacja obwodnicy umożliwi również skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi, wpływając na rozwój aktywności gospodarczej w  sąsiedztwie drogi krajowej nr 45 oraz w województwie opolskim. Budowa obwodnicy Praszki i Gorzowa Śląskiego pozwoli na odciążenie z ruchu tranzytowego istniejących ciągów dróg krajowych nr 42 i 45 w centrum tych miast, dając jednocześnie alternatywę w doborze najdogodniejszej trasy przejazdu dla ruchu lokalnego.

Oddanie całości inwestycji do ruchu planuje się w II kw. 2023 r.

Źródło: tekst GDDKiA O/Opole, www.gov.pl/web/gddkia-opole/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA