REKLAMA
Hydrotechnika Wiadomości
2 Minuty czytania

Oddano nową śluzę Guzianka II w Rucianem-Nidzie

25 czerwca Wody Polskie oddały do użytku nową śluzę Guzianka II w Rucianem-Nidzie, która łączący jeziora Guzianka Mała i Bełdany. Oddany obiekt usprawni ruch na Wielkich Jeziorach Mazurskich.

 
Zdjęcie: Wody Polskie
Zdjęcie: Wody Polskie
Szlak żeglugowy WJM jest unikalną na skalę światową drogą wodną, atrakcją dla miłośników żeglarstwa oraz gospodarczym sercem i motorem rozwoju mazurskich miejscowości.

Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgronią oraz rozbiórką mostu drogowego na drodze powiatowej nr 1646N trwała od października 2018 r. Nowa śluza Guzianka II odciąży „starą Guziankę” i usprawni ruch na Wielkich Jeziorach Mazurskich. Istniejąca śluza Guzianka I wybudowana w 1879 r. stanowi bardzo ważny węzeł komunikacyjny szlaku, przez który w sezonie turystycznym przeprawia się każdego roku około 15 tys. jednostek. Z każdym rokiem liczba miłośników odpoczynku na mazurskich jeziorach wzrasta, dlatego tak ważne jest dbanie o infrastrukturę i rozwój szlaku.

W ramach projektu: „Budowa śluzy Guzianka II wraz z przepławką dla ryb”, realizowanego jako projekt pn.: „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” zostały wykonane m.in.:
– śluza żeglowna Guzianka II – stanowiąca alternatywę i uzupełnienie dla obecnie wysłużonej i przewidzianej do modernizacji śluzy Guzianka I. Może pomieścić w dwóch rzędach 10 jachtów dużych i średnich lub 12 średnich i małych. Zapewnia możliwość komunikacji pomiędzy jeziorami, których poziom zwierciadła wody różni się o ok. 2 m. Śluza należy do klasy drogi wodnej Ia i ma następujące parametry:
   – długość użyteczna śluzy – 50 m, 
   – szerokość komory śluzy – 7,5m,
   – minimalna głębokość – 2,0 m
   – minimalny prześwit pionowy (pod mostem) 4,0 m.
– rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego, w ciągu drogi powiatowej nr 1646N
– awanport górny (na jez. Guzianka Mała) i awanport dolny (od strony jez. Bełdany).
– nabrzeże od strony jez. Guzianka Mała.
– węgornia z infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej wraz z rozbiórką urządzeń wodnych tj. ujęcia wody i węgorni (odłówka węgorzy) z przyległymi elementami betonowymi.
– zaplecze śluzy wraz z budynkiem dyżurki śluzy.

Wartość całkowita zadania w zakresie PGW WP: 30 494 099,26 zł (w tym koszt robót budowlanych: 29 037 000,23 zł), z czego:
– dofinansowanie ze środków UE: 16 624 262,48 zł,
– środki z budżetu państwa: 3 435 232,53 zł,
– środki własne: 10 434 604,25 zł.
   
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

Nowa śluza jest pierwszym tego typu obiektem wybudowanym przez Polaków na Mazurach, pozostałe powstawały jeszcze w czasach Prus Wschodnich.

W tym sezonie żeglugowym, będą działały obie śluzy – Guzianka  I i Guzianka II. W przyszłości planowany jest remont „starej Guzianki”, a po nim rozdzielenie ruchu dużych jednostek pasażerskich od mniejszych, wykorzystywanych turystycznie. Guzianka I obsługiwałaby duże statki żeglugi, a nowa mniejsze jednostki pływające.

Źródło: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Wody Polskie
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA