REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Oferty biur projektowych zainteresowanych drogą Knyszyn – Korycin

Trzynaście ofert wpłynęło w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy dwujezdniowej drogi krajowej na odcinku Knyszyn – Korycin.

Plan orientacyjny: GDDKiA O/Białystok, www.gov.pl/web/gddkia-bialystok/

Analiza złożonych ofert

Najniższą cenę, ok. 7,3 mln zł, zaproponowała firma Multiconsult Polska. Z kolei oferta firmy IVIA jest ponad dwa razy wyższa od najniższej. Wszystkie złożone oferty mieszczą się w kosztorysie białostockiego Oddziału GDDKiA.

Komisja przetargowa przeanalizuje teraz oferty w celu wyłonienia wykonawcy. Głównym kryterium oceny będzie cena (60 proc.). Pozostałe kryteria to doświadczenie projektanta opracowującego projekt (28 proc.) oraz zespół środowiskowy (12 proc.).

Wykonawca będzie miał 15 miesięcy na wykonanie dokumentacji, a łącznie z postępowaniami związanymi z uzyskaniem ZRID całość umowy powinna być wykonywana nie dłużej niż 32 miesiące.

Ostateczna decyzja środowiskowa

Dla tego odcinka GDDKiA ma decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, która została wydana 21 grudnia 2015 r., a 3 lutego 2016 r. stała się ostateczna. W oparciu o tą decyzję realizowany jest już odcinek drogi S19 Krynice – Dobrzyniewo – Białystok Zachód oraz prowadzone są postępowania przetargowe na projekt i budowę odcinków: S16 Knyszyn – Krynice oraz S19 Białystok Północ – Dobrzyniewo.

Ogłaszając przetarg GDDKiA działa zgodnie z ustaleniami wynikającymi z rozmów z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Decyzja o budowie tej inwestycji zostanie podjęta po zakończeniu wielostronnej analizy sieci drogowej w woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim. Planowany odcinek drogi ekspresowej S8 mógłby przejąć ruch tranzytowy z istniejącej DK8 przecinającej Puszczę Knyszyńską.

Wymagane parametry

Odcinek drogi ma zostać zaprojektowany po nowej trasie o długości ok. 24,1 km. Połączy drogę S16 Knyszyn – Krynice z realizowaną w ramach Programu budowy 100 obwodnic obwodnicą Suchowoli.

Prace będą polegały na zaprojektowaniu dwujezdniowej drogi z dwoma pasami ruchu i pasem awaryjnym na każdej jezdni, na parametrach drogi ekspresowej. Przewidziano trzy węzły drogowe: Knyszyn (skrzyżowanie z S16 i DK65), Jasionówka (skrzyżowanie z DW 671 i DP1354B) i Korycin (skrzyżowanie z DW 671). Zaplanowano także parę MOP-ów Zofiówka ulokowanych po obu stronach trasy.  

W ramach inwestycji przewiduje się m.in.: przebudowę istniejących dróg kolidujących z nową trasą, budowę dodatkowych jezdni do obsługi ruchu lokalnego, infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, urządzeń ochrony środowiska (zabezpieczeń akustycznych, przejść dla zwierząt), a także systemu odwodnienia. 

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA