REKLAMA
Motoryzacja Wiadomości
1 Minuta czytania

Oferty na budowę punktów ładowania samochodów elektrycznych na autostradach

Otwarto oferty w przetargu na zapewnienie ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych na kolejnych MOP-ach zlokalizowanych na autostradach A1, A2 i A4.

Zdjęcie: Łukasz Jóźwiak, GDDKiA
Zdjęcie: Łukasz Jóźwiak, GDDKiA
W przetargu wpłynęło 27 ofert.

Przetarg ruszył na początku października


2 października 2019 r. ogłosiliśmy przetarg na dzierżawę fragmentów nieruchomości przeznaczonych pod budowę ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych i pełnienie roli operatora ogólnodostępnych stacji ładowania oraz dostawcy usługi ładowania dla tych stacji.

Oferty


Łącznie wpłynęło 27 ofert od trzech firm:
1. Konsorcjum: PGE Nowa Energia Sp. z o.o. oraz 4Mobility S.A.
2. Konsorcjum: Greenway Polska Sp. z o.o. oraz oraz GreenWay Infrastrukture s.r.o.
3. Ekoenergetyka – Polska Sp. z.o.o.

Ocena ofert


Oferty dotyczyły 25 MOP-ów, na dwa Sobótka i Cichmiana przy A2 oferty nie wpłynęły.

Ocena ofert opierać się będzie o zaproponowany czynsz dzierżawny oraz o stosowaną przez GDDKiA zasadę naprzemienności lokalizacji (zasada ABAB), zgodnie z którą jeden podmiot nie może wydzierżawić lokalizacji następujących po sobie na danym odcinku autostrady.

Z wybranymi oferentami zawarte zostaną 10-letnie umowy na dostawę usługi ładowania pojazdów elektrycznych na MOP. Umowa przewiduje, że usługa ta powinna się pojawić na MOP 12 miesięcy po przekazaniu terenu dzierżawy, co planowane jest na I kwartał 2020 r.

Wykaz nieruchomości objętych przetargiem


Postępowaniem objęte były stacje zlokalizowane na obiektach MOP kat. I w ciągu autostrady A1 (odc. Toruń – Tuszyn i odc. Pyrzowice – Gorzyczki), A2 (odc. Konin – Warszawa) oraz A4 (odc. Wrocław – Katowice). Przedmiotem przetargu było 12 par MOP kat. I na autostradach A1 oraz A2 oraz 3 pojedyncze MOP na autostradzie A4.

Tekst: GDDKiA
Zdjęcie: Łukasz Jóźwiak, GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA