REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Oferty na budowę S74 Przełom/Mniów – Kielce Zachód

Kielecki Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S74 na odcinku Przełom/Mniów – węzeł Kielce Zachód. W przetargu złożono osiem ofert.

Komisja przetargowa jako najkorzystniejszą wybrała ofertę konsorcjum firm Mirbud (lider) i Kobylarnia (partner), która opiewa na kwotę ok. 537,7 mln zł. Jednym z warunków podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą będzie brak odwołań od decyzji komisji przetargowej.

Łatwiejszy tranzyt i wjazd do Kielc  

Odcinek Przełom/Mniów - węzeł Kielce Zachód to kolejna, po obwodnicy Opatowa, inwestycja w ciągu drogi ekspresowej S74 realizowana w województwie świętokrzyskim w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Inwestycja ma ogromne znaczenie nie tylko dla kierowców podróżujących tranzytem na trasie Łódź – Kielce – Rzeszów, ale kompleksowo rozwiązuje również problem dojazdu ze stref podmiejskich do Kielc. 

Aktualnie droga krajowa nr 74, na wjeździe i wyjedzie z Kielc w stronę Mniowa i Miedzianej Góry, jest często zakorkowana. Nowy dwujezdniowy przebieg S74 sprawi, że mieszkańcy gmin Miedziana Góra i Mniów sprawnie dojadą do stolicy województwa. Droga ekspresowa S74 usprawni komunikację drogową między województwami łódzkim, świętokrzyskim i podkarpackim. Mieszkańcy Kielc i województwa świętokrzyskiego docelowo zyskają bezpieczne i szybkie połączenie z węzłami autostradowymi na A1 i A2. Dzięki inwestycji poprawi się również bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Co powstanie w ramach inwestycji  

W ramach inwestycji zaprojektowany i wybudowany zostanie odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej S74 o łącznej długości ok. 16,4 km, przebiegający przez teren gmin Mniów, Miedziana Góra i Strawczyn. Droga na odcinku ok. 400 m, począwszy od miejscowości Przełom, biec będzie istniejącym śladem DK74. Następnie odbije w kierunku południowo-zachodnim i poprowadzona po nowym śladzie skomunikuje się z łącznicą węzła S7 Kielce Zachód, wybudowaną w ramach obwodnicy Kielc.

Zadanie obejmuje również budowę węzłów drogowych Mniów (na połączeniu S74 z istniejącą DK74) i Bugaj (na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 748) oraz budowę obiektów inżynierskich. W ramach inwestycji powstanie 12 wiaduktów drogowych, dwa mosty, a także przejścia dla zwierząt. 

Zbudowane zostaną również urządzenia ochrony środowiska, drogi dojazdowe oraz Miejsca Obsługi Podróżnych na wysokości miejscowości Przełom. Czas realizacji inwestycji w systemie „Projektuj i buduj” to 36 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą (z wyłączeniem okresów zimowych w czasie prowadzenia robót budowlanych).

Źródło: tekst GDDKiA O/Kielce, www.gov.pl/web/gddkia-kielce/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA