Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Oferty na budowę trzech odcinków drogi S11

25 ofert wpłynęło w przetargach na realizację trzech odcinków drogi ekspresowej S11 od obwodnicy Kępna do obwodnicy Olesna. Długość tych trzech odcinków drogi S11 to prawie 46 km.

Zdjęcie: GDDKiA O/Opole, www.gov.pl/web/gddkia-opole/

Przetarg na wyłonienie wykonawcy ogłoszono 31 sierpnia br. W trakcie postępowania wpłynęło 2475 pytań od wykonawców, na które GDDKiA udzieliła odpowiedzi. Potencjalni wykonawcy pozyskane informacje mogli wykorzystać do skalkulowania swoich ofert.

W przetargu na odcinek od końca obwodnicy Kępna do Siemianic wpłynęło dziewięć ofert.

Najniższa opiewała na kwotę 375 650 011 zł, a najwyższa na 572 866 740,62 zł. Budżet GDDKiA na realizację tego odcinka wynosi 500 837 272,99 zł.

Zaprojektowaniem i budową odcinka Siemianice – Gotartów zainteresowanych jest ośmiu wykonawców. Wartość najniższej oferty to 523 152 279 zł, a najwyższej 976 661 651,91 zł, przy budżecie wynoszącym 795 413 054,10 zł.

Na trzeci odcinek, Gotartów – początek obwodnicy Olesna również wpłynęło osiem ofert, o wartości od 389 604 063 zł do 664 922 467,38 zł. Kosztorys dla tego odcinka opiewał na 567 599 363,89 zł.

Analiza ofert

Komisja przetargowa przystępuje do analizy ofert w celu wyłonienia wykonawcy. Głównym kryterium oceny będzie cena (60 proc.), a pod uwagę będą brane również pozacenowe kryteria dotyczące przedłużenia gwarancji jakości m.in. na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, a także na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem (łącznie 40 proc.). 

Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał za zadanie zrealizowanie inwestycji w systemie „Projektuj i buduj” w okresie 39 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych podczas budowy). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 16 grudnia do 15 marca). Zakończenie postępowania przetargowego planowane jest w I kwartale 2024 r. 

Dwujezdniowa droga ekspresowa

Zaplanowana inwestycja obejmuje zaprojektowanie i budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 45,8 km, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Inwestycję podzielono na trzy krótsze odcinki realizacyjne:

– koniec obwodnicy Kępna – Siemianice (12,5 km),

– Siemianice – Gotartów (22,7 km),

– Gotartów – początek obwodnicy Olesna (10,5 km).

Jej początkowy fragment zlokalizowany będzie na terenie woj. wielkopolskiego (na długości ok. 12 km), łącząc się z oddaną do ruchu 16 sierpnia 2021 r. obwodnicą Kępna (II etap). Kolejna, niemal 3-kilometrowa część trasy, zlokalizowana będzie na terenie woj. łódzkiego. 31 km drogi przebiegać będzie na terenie woj. opolskiego, przez gminy Byczyna, Kluczbork i Lasowice Wielkie. Koniec tego odcinka połączy się z oddaną niedawno do użytku obwodnicą Olesna.

Obiekty inżynierskie i nie tylko

Dwujezdniowa trasa na znacznej długości zostanie poprowadzona nowym śladem. Przewidziano na niej budowę kilkudziesięciu obiektów inżynierskich, w tym przejść dla zwierząt. Na całym prawie 46 km odcinku zaplanowano budowę czterech węzłów drogowych: Siemianice, Byczyna, Kluczbork Północ oraz Kluczbork Południe. Za węzłem Kluczbork Północ planowana jest lokalizacja Miejsc Obsługi Podróżnych po obu stronach drogi. W rejonie tego węzła planowana jest również budowa Obwodu Utrzymania Drogi.

Inwestycja przewiduje także budowę urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także przebudowę infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa i kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne). Ponadto w ciągu trasy głównej wybudowane zostaną dodatkowe jezdnie do obsługi przyległego terenu.

Fot: GDDKiA O/Opole

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI