REKLAMA
Drogi Wiadomości
4 Minuty czytania

Oferty na dokończenie S3 Kaźmierzów – Lubin Północ

9 września 2019 r. poznaliśmy oferty w przetargu na kontynuację budowy drogi ekspresowej S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ w województwie dolnośląskim.

 
Mapka: GDDKiA
Mapka: GDDKiA
GDDKiA otworzyła oferty na kontynuację budowy drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica (A4) na odcinku od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ (długość 14,4 km). Oferty złożyły 4 podmioty, gdzie najtańszą ofertę opiewającą na kwotę nieznacznie przekraczającą 228 mln zł brutto zaproponowało konsorcjum firm Mota-Engil Central Europe S.A. jako lider oraz partnerzy Masfalt Sp. z o.o. i Drogomex Sp. z o.o. Najdroższą ofertę na blisko 295 mln zł brutto złożyła natomiast spółka STRABAG Infrastruktura Południe. Wszyscy wykonawcy zaoferowali skrócenie terminu realizacji o 2 miesiące oraz wydłużenie terminu gwarancji jakości o 5 lat. Rozpoczynamy weryfikację ofert.

Co zostało do zrobienia?


Nowy wykonawca będzie miał 14 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych) na dokończenie prac z możliwością skrócenia tego okresu do 12 miesięcy, jeśli zadeklaruje to w swojej ofercie.

Do wykonania pozostało ok. 25% prac przewidzianych w pierwotnym kontrakcie. Nowy wykonawca będzie musiał m.in. dokończyć budowę drogi ekspresowej (2 jezdnie po 2 pasy ruchu i pas awaryjny) oraz węzłów Kaźmierzów, Polkowice i Lubin Północ. Ponadto do zadań wykonawcy będzie należało dokończenie budowy 25 obiektów inżynierskich, wykonanie systemów odwodnienia i urządzeń ochrony środowiska. Wykonawca będzie musiał uzyskać również decyzję o pozwoleniu na użytkowanie i oddać trasę do ruchu.

Rozwiązanie umowy koniecznością


Przypomnijmy, że po wielokrotnych wezwaniach dotychczasowego wykonawcy, tj. konsorcjum firm, z firmą Salini jako liderem, do powrotu na budowę i prowadzenia robót zgodnie z kontraktem, GDDKiA w oparciu o twarde dane podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy z wykonawcą drogi ekspresowej S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ.

Konsorcjum firm, z Salini Polska w roli lidera, mimo wielokrotnych wezwań nie realizowało prac objętych kontraktem. Wykonawca prowadził kontrakt niezgodnie z zawartą umową, nie wypełniał zapisów dotyczących realizacji kontraktu, w tym realizacji postępu robót zgodnego z harmonogramem oraz nie regulował płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów.

Bez zbędnej zwłoki


29 kwietnia 2019 r. odstąpiliśmy od umowy z konsorcjum firm, z Salini jako liderem, i jeszcze tego samego dnia powołaliśmy komisję do wykonania inwentaryzacji budowy. Inwentaryzację zakończono 4 czerwca a już 19 czerwca ogłosiliśmy przetarg na kontynuację robót na odcinku od Kaźmierzowa do węzła Lubin Północ.

27 czerwca, 15 i 22 lipca zorganizowaliśmy spotkania z potencjalnymi oferentami na placu budowy S3 celem przekazania informacji o inwestycji i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących prac niezbędnych do właściwego jej ukończenia.

Duże zainteresowanie – dużo pytań

Przetarg na kontynuację prac na S3 cieszył się dużym zainteresowaniem branży. Świadczy o tym liczba złożonych pytań przez oferentów (w terminie wpłynęło 2471), z czego blisko 1800 to pytania, które dotyczyły ściśle aspektów technicznych budowy drogi.

Podejmowane przez nas działania miały na celu umożliwić złożenie oferentom przemyślanej, dobrze skalkulowanej i optymalnej oferty na całościowe zakończenie kontraktu z uzyskaniem decyzji na użytkowanie i oddaniem drogi do ruchu. Również w tym celu przesunęliśmy termin otwarcia ofert. Wszystko po to, aby wybrany wykonawca miał odpowiednią wiedzę o zadaniu, które musi dokończyć oraz czas na przygotowanie profesjonalnej oferty.

Podwykonawcy, usługodawcy i dostawcy

We wszystkich umowach podpisanych przez GDDKiA zawarte są mechanizmy zabezpieczające podwykonawców, usługodawców i dostawców. Nie inaczej było i w tym przypadku. Do tej pory bezpośrednio, tj. z pominięciem dotychczasowego Wykonawcy, wypłaciliśmy ok. 18 mln złotych na rzecz podwykonawców, usługodawców i dostawców. Po wezwaniach Wykonawcy i spotkaniach z GDDKiA, Wykonawca wypłacił przedsiębiorcom dodatkowe ponad 46 mln złotych należnych im środków.

Kalendarium:
29 grudnia 2009 r. – uzyskanie decyzji środowiskowej,
25 lutego 2014 r. – uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
22 grudnia 2014 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą (Konsorcjum: Salini Polska Sp. z o.o. (Lider), Salini Impregilo S.p.A. (Partner), Todini Construzioni Generali S.p.A. (Partner), Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych Export – Pribex Sp. z o.o. (Partner),
19 stycznia 2015 r. – przekazanie placu budowy,
30 marca 2016 r. – uzyskanie decyzji ZRID zmieniającą decyzję z 25 lutego 2014 r.,
29 kwietnia 2019 r. – rozwiązanie umowy z Wykonawcą,
19 czerwca 2019 r. – wszczęcie postępowania na kontynuację zadania pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica (A4), zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ (…)”,
9 września 2019 r. – otwarcie ofert w przetargu.

Tekst i mapka: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA