REKLAMA
Drogi Wiadomości

Oferty na opracowanie dokumentacji rozbudowy DK22 Słońsk – Karkoszów

10 ofert wpłynęło w przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej dla rozbudowy odcinka DK22 Słońsk – Karkoszów. Najtańsza opiewa na kwotę niespełna 4 mln zł, a najdroższa blisko 20 mln zł.

 

Mapka: GDDKiA O/Zielona Góra, www.gov.pl/web/gddkia-zielona-gora/
Mapka: GDDKiA O/Zielona Góra, www.gov.pl/web/gddkia-zielona-gora/

Cztery oferty mieszczą się w założonym przez GDDKiA budżecie. Są również takie, które przekraczają go kilkakrotnie. Najniższą cenę za wykonanie zlecenia zaproponowała firma Europrojekt Gdańsk – 3 923 700 zł. Najdroższą ofertę złożyła firma Dar Al-Handasah Consultants (Shair & Partner) z Bejrutu – 19 790 136,66 zł.

Kryteria oceny ofert

Złożone w postępowaniu oferty będą oceniane na podstawie kryteriów:

  • doświadczenie projektanta drogowego (10 proc.),
  • doświadczenie projektanta mostowego (10 proc.),
  • doświadczenie geologa (10 proc.),
  • zawodowa integracja osób (10 proc.),
  • cena (60 proc.).

Przedmiot zamówienia

Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie dokumentacji technicznej wraz z opracowaniem materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla odcinka DK22 o długości blisko 14 km. Wykonawca uzyska też pozwolenie wodnoprawne oraz decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Źródło: tekst GDDKiA O/Zielona Góra, www.gov.pl/web/gddkia-zielona-gora/


 

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA