Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Oferty na projekt i budowę A2 Malinowiec – Łukowisko

GDDKiA otworzyła oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę ok. 18 km odcinka autostrady A2 pomiędzy rejonem miejscowości Malinowiec (km 580+190) a węzłem Łukowisko. W przetargu wpłynęło 7 ofert.

 

To ostatnie z czterech toczących się postępowań przetargowych na przedłużenie autostrady od Siedlec do Białej Podlaskiej, na które poznaliśmy oferty.

Najniższą ofertę na kwotę  528 900 000,00  zł złożyło Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor.

Pozostałe oferty:
552 877 508,41 zł, Polaqua
590 885 744,00 zł,  KOLİN İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET
648 205 832,58 zł, Strabag
649 719 408,03 zł, Budimex
720 055 186,12 zł, konsorcjum firm: Mostostal Warszawa (lider) i Acciona Construcción (partner)
791 730 921,48 zł, konsorcjum firm: PORR (lider), Unibep (partner).

Na realizację tej inwestycji przewidzieliśmy kwotę 690 303 096,29 zł.

Jak będą oceniane oferty?


Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:  gwarancja (30 proc.), termin  (10 proc.) oraz cena (60 proc.).  Każdy z wykonawców zaproponował skrócenie czasu realizacji o  trzy  miesiące (z 36 do 33) oraz wydłużenie gwarancji z  5 do 10 lat na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem.

Najważniejsze terminy


Zakładamy, że umowa z wykonawcą, w przypadku braku  odwołań, zostanie podpisana w  kwietniu 2021 r.  Wykonawca na realizację zadania będzie miał  33  miesiące od daty zawarcia umowy.  Zakończenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej w formie złożenia wniosku o decyzję  o zezwoleniu na realizację  inwestycji drogowej  (ZRID)  przewidziane zostało na grudzień 2021 r.

Zakres prac

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa około 18 km autostrady A2 o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rodzaj nawierzchni, betonowa lub bitumiczna, określi wykonawca na etapie przygotowania dokumentacji projektowej.

A2 od węzła Lubelska do granicy państwa

W sierpniu 2020 r. oddaliśmy do ruchu ponad 15 km A2 pomiędzy węzłem Lubelska a obwodnicą Mińska Mazowieckiego. Wiosną tego roku podpisane zostały umowy na dwa kolejne odcinki autostrady pomiędzy węzłami: Kałuszyn i Groszki oraz Gręzów i Siedlce Zachód. Przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023 r. W przypadku środkowego odcinka węzeł Groszki – węzeł Gręzów w grudniu wybraliśmy najkorzystniejsza ofertę złożoną w przetargu. 18 stycznia br. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zakończył kontrolę uprzednią bez zastrzeżeń. Po otrzymaniu gwarancji należytego wykonania umowy niezwłocznie podpiszemy umowę.

Na kolejny fragment od Siedlec do Białej Podlaskiej toczą się cztery postępowania przetargowe. 23 grudnia 2020 r. otworzyliśmy oferty na odcinek węzeł Siedlce Zachód – rejon m. Malinowiec, 5 stycznia br. na węzeł Łukowisko – rejon miejscowości Swory, a 19 stycznia br. na odcinek rejon miejscowości Swory – węzeł Biała Podlaska.

W przypadku  ostatniego 32-kilometrowego odcinka autostrady  A2 od Białej Podlaskiej  do granicy z Białorusią  30  grudnia  2020  r.  ogłosiliśmy przetarg na  wybór projektanta, który opracuje projekt budowlany i uzyska niezbędne decyzje umożliwiające realizacje robót w terenie. Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji.

Tekst i grafika: GDDKiA
 
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI