Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Oferty na projekt i budowę A2 Swory – Biała Podlaska

19 stycznia 2021 r. GDDKiA otworzyła oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę ok. 14 km odcinka autostrady A2 pomiędzy rejonem miejscowości Swory (km 610+722) a węzłem Biała Podlaska. W przetargu wpłynęło 8 ofert.

 
To trzecie z czterech toczących się postępowań przetargowych na przedłużenie autostrady od Siedlec do Białej Podlaskiej, na które poznaliśmy oferty.

Najniższą ofertę na kwotę 467 661 011,65 zł złożyła POLAQUA.

Pozostałe oferty:
473 550 000,00 zł, Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor
481 516 084,00 zł, KOLİN İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET
491 924 970,00 zł, konsorcjum firm: Aldesa Construcciones Polska (lider) i Aldesa Construcciones (partner)
508 046 311,58 zł, STRABAG
544 912 088,34 zł, BUDIMEX
548 848 838,36 zł, konsorcjum firm: Mostostal Warszawa (lider) i Acciona Construcción (partner)
584 196 262,96 zł, konsorcjum firm: Unibep (lider), Budrex (partner), VALUE ENGINEERING

Na realizację tej inwestycji przewidzieliśmy kwotę 628 308 570,53 zł.

Jak będą oceniane oferty?


Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:  gwarancja (30 proc.), termin  (10 proc.) oraz cena (60 proc.).  Każdy z wykonawców zaproponował skrócenie czasu realizacji o  trzy  miesiące (z 36 do 33) oraz wydłużenie gwarancji z  5 do 10 lat na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem.

Najważniejsze terminy


Zakładamy, że umowa z wykonawcą, w przypadku braku  odwołań, zostanie podpisana w  kwietniu 2021 r.  Wykonawca na realizację zadania będzie miał  33  miesiące od daty zawarcia umowy.  Zakończenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej w formie złożenia wniosku o decyzję o zezwoleniu na realizację  inwestycji drogowej (ZRID) przewidziane zostało na grudzień 2021 r.

Zakres prac 


Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa około 14 km autostrady A2 o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rodzaj nawierzchni, betonowa lub bitumiczna, określi wykonawca na etapie przygotowania dokumentacji projektowej.

Tekst i grafika: GDDKiA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI