REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Oferty na projekt i budowę obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego

Poznański Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego w ciągu DK15. Inwestycja powstanie w ramach Programu budowy 100 obwodnic.

 
Grafika: GDDKiA O/Poznań, www.gov.pl/web/gddkia-poznan/
Grafika: GDDKiA O/Poznań, www.gov.pl/web/gddkia-poznan/
Spośród sześciu ofert najniższą cenę ma propozycja konsorcjum firm Polimex Infrastruktura i Polimex Mostostal – nieco ponad 76,2 mln zł. Najwyższą zaś, ponad 99 mln zł, oferta firmy STRABAG. GDDKiA na realizację zadania przeznaczyła ponad 101 mln zł.

Kryteria oceny i termin realizacji  


Przy wyborze najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria oceny: cena (60 proc.), terminu realizacji kontraktu  (10 proc.) oraz przedłużenie okresu gwarancji (30 proc.). 

GDDKiA wymaga, aby prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 16 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 16 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 33 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji Kontraktu”. 

Wszyscy wykonawcy zaoferowali pięcioletni okres gwarancji, który obejmuje wydłużoną o 5 lat gwarancję na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze, oraz skrócenie czasu realizacji o trzy miesiące (z 36 do 33). Teraz złożone oferty będą sprawdzane. Inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”.

Bezpieczeństwo i komfort 

W ramach inwestycji powstanie nowy odcinek drogi klasy GP (drogi głównej ruchu przyspieszonego) o długości około 6 km.  Dzięki obwodnicy z Koźmina Wielkopolskiego zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy, nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości dróg w samym mieście. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu m.in. pomiędzy Jarocinem a Trzebnicą, a także pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem. Na tym odcinku DK15 będzie istotnym połączeniem korytarzy dróg ekspresowych S5 i S11.

Źródło: tekst GDDKiA O/Poznań, www.gov.pl/web/gddkia-poznan/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA