REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Oferty na projekt i budowę obwodnicy Sztabina

11 lutego 2021 r. GDDKiA otworzyła oferty w przetargu na projekt i budowę obwodnicy Sztabina w ciągu drogi krajowej nr 8. Inwestycja została ujęta w Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Wpłynęły cztery oferty, wszystkie zmieściły się w kwocie, jaką GDDKiA mogła przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (242,24 mln zł). Ofertę z najniższą ceną złożył Budimex – 134,82 mln zł, a z kolei najdroższą ofertę przedstawił STRABAG – 194,72 mln zł. Teraz oferty zostaną sprawdzone, także pod kątem rażąco niskiej ceny.

Przetarg na projekt i budowę obwodnicy Sztabina został ogłoszony 23 grudnia 2020 r. Droga o długości 4,23 km ominie miejscowość po stronie wschodniej. Obecnie przewidziana jest jedna jezdnia, przekrój 1×2 (po jednym pasie ruchu w obu kierunkach), dostosowana do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Obwodnica rozpocznie się trójwlotowym rondem, ok. 350 m przed rzeką Biebrzą. Zakończy natomiast włączeniem w istniejącą drogę krajową nr 8 na wysokości Nowej Cegielni.

W ramach przedsięwzięcia wybudowana zostanie między innymi estakada nad doliną Biebrzy, powstaną trzy skrzyżowania, w tym dwa ronda, wiadukt w ciągu drogi powiatowej DP1228B, oraz górne i liczne mniejsze dolne przejścia dla zwierząt. 

Podpisanie umowy z wykonawca planowane jest na III kwartał bieżącego roku. Roboty budowlane realizowane będą w latach 2023-2025. Podstawowym celem budowy obwodnicy Sztabina jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 8. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego miasta.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA