REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Oferty na wybudowanie łącznika obwodnicy Opatowa

Dziesięciu wykonawców jest zainteresowanych zaprojektowaniem i wybudowaniem trzykilometrowego łącznika obwodnicy Opatowa, który połączy DK74 z DK9. Złożone w przetargu oferty opiewają na kwoty od ok. 47 mln zł do 91,5 mln zł.

 
Zdjęcie: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
Zdjęcie: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
Większość z nich mieści się w kwocie, jaką GDDKiA przeznaczyło na realizację inwestycji (ok. 78,5 mln zł). Komisja przetargowa przystępuje do analizy ofert w celu wyłonienia tej najkorzystniejszej.

Połączenie z obwodnicą Opatowa


Dzięki budowie łącznika  północnego,  stanowiącego uzupełnienie 12-kilometrowej, aktualnie  projektowanej dużej  obwodnicy Opatowa, kierowcy podróżujący na trasach Kielce – Lublin czy Radom – Ostrowiec Świętokrzyski – Annopol – Kraśnik nie będą musieli wjeżdżać do miasta. Obie inwestycje  –  obwodnica w ciągu S74 i DK9 oraz łącznik północny  –  zrealizowane zostaną  w systemie „Projektuj i buduj” w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych.

Dodatkowe odciążenie dla miasta, krótszy czas podróżowania 


Łącznik północny  połączy węzeł Opatów na  DK9, planowany w ramach obwodnicy Opatowa, z  DK74 w okolicy Adamowa. Projektowany jest jako jednojezdniowa droga klasy GP  (główna ruchu przyspieszonego)  o długości około 3 km z obiektami inżynierskimi na trzech skrzyżowaniach z drogami powiatowymi nad drogą krajową. W ramach zadania powstaną drogi dojazdowe dla skomunikowania przyległych terenów. Na łącznik będzie można wjechać poprzez dwa ronda.

Przez Opatów przebiegają obecnie dwie ważne trasy krajowe o dużym natężeniu ruchu - DK74 Sulejów – Kielce – Kraśnik i DK9 Radom – Ostrowiec Świętokrzyski – Rzeszów. Na odcinku w centrum miasta drogi biegną jednym śladem, wąską ulicą, między ciasną zabudową, co sprawia, że w godzinach szczytu Opatów jest zakorkowany. W ciągu doby przez miasto przejeżdża kilkanaście tysięcy pojazdów, w jednej trzeciej ciężkich. Obwodnica Opatowa z łącznikiem północnym uwolnią miasto od ruchu tranzytowego, zatorów i spalin, poprawią jakość życia mieszkańców oraz bezpieczeństwo i komfort podróżujących tranzytem. Znacznie skróci czas podróżowania  obydwoma drogami  krajowymi. 

Źródło: tekst GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA