REKLAMA
Drogi Wiadomości

Oferty na wykonanie dokumentacji dla obwodnicy Lipna

14 stycznia br. GDDKiA otworzyła oferty w przetargu na opracowanie STEŚ z elementami koncepcji programowej dla obwodnicy Lipna w ciągu drogi krajowej nr 67. W przetargu wpłynęło 6 ofert.

 
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Obwodnica Lipna w ciągu DK67

Najniższa z sześciu oferta opiewa na kwotę 1 395 558 zł. Została złożona przez Biuro Projektów TRASA. Najwyższa oferta to 2 497 515 zł. GDDKiA przewidziała na sfinansowanie zamówienia 1 680 000 zł.

Kryteria oceny ofert


Najwyższą wagę w ocenie ofert ma cena, która stanowi 60 proc. wagi oceny ofert. 18 proc. w ocenie dotyczy wymagań w kwestii zespołu projektowego. 10 proc. wynosi waga kryterium dotyczącego zespołu środowiskowego i odpowiednio po maksymalnie 6 punktów oferta może zyskać za spełnienie wymagań dotyczących  zespołu geologicznego, a także liczby wizji lokalnych. Oferty są obecnie analizowane pod kątem formalnym i merytorycznym.

Źródło: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA