REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Oferty na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Grzymiszewa

17 lutego br. GDDKiA otwarła oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Grzymiszewa w ciągu DK72. W przetargu wpłynęło 8 ofert. Inwestycja powstanie w ramach Programu budowy 100 obwodnic.

 
Ofertę z najniższą ceną, opiewająca na 15  394  988,32 zł, złożyła Firma Budowlana ANNA-BUD, najwyższą STRABAG na kwotę 30  613  470,00 zł. Budżet, jaki przeznaczyliśmy na wykonanie zadania to 19  040  000,00 zł.

Kryteria oceny i termin realizacji


Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria oceny: cena  (60  proc.),  termin realizacji (10  proc.),  okres gwarancji  (30  proc.). Przedłużony o 5 lat okres gwarancji obejmuje ciągi pieszo-rowerowe, instalacje zasilające oraz konstrukcje wspornicze.

Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 30 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 27 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „termin realizacji”.

Wszyscy wykonawcy zaoferowali pięcioletni okres gwarancji, który obejmuje wydłużoną gwarancję na ciągi pieszo-rowerowe, instalacje zasilające oraz konstrukcje wspornicze, oraz skrócenie czasu realizacji o trzy miesiące (z 30 do 27). Teraz złożone oferty będą sprawdzane.

Obwodnica Grzymiszewa


Podstawowym celem budowy obwodnicy Grzymiszewa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego  korzystającego z obecnego  przebiegu  drogi krajowej nr 72.  Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  tej miejscowości.

Wzrośnie  również  bezpieczeństwo przejazdu pomiędzy Koninem a Turkiem, a  w dalszej perspektywie  także  ruchu z kierunku Sieradza i Łodzi. Jest to ważna droga dla układu komunikacyjnego wschodniej Wielkopolski.

Tekst i grafika: GDDKiA
 
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA