REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Oferty na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Pułtuska

15 lutego GDDKiA otworzyła oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę ok. 20 km obwodnicy Pułtuska, ujętej w Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W przetargu wpłynęło 5 ofert.

 
Do tej pory GDDKiA podpisała umowę na projekt i budowę obwodnicy Lipska. Dla sześciu kolejnych obwodnic – Łącka, Ostrołęki,  Siedlec, Skaryszewa, Sokołowa Podlaskiego, Zwolenia – toczą się prace projektowe związane z przygotowaniem dokumentacji wariantowego przebiegu tras. Natomiast na początku miesiąca poznaliśmy chętnych do zaprojektowania obwodnicy Ciechanowa.

Najniższą ofertę na kwotę 442 203 013,82 zł złożyła firma STRABAG. Budżet GDDKiA na to zadanie: 773  129  719,62 zł.

Pozostałe oferty:
– 447  056  365,90 zł, konsorcjum firm: Mirbud (lider), Kobylarnia (partner),
– 448  934  543,83 zł, POLAQUA,
– 449  244  431,25 zł, Budimex,
– 551  996  735,82 zł, PORR.

Jak będą oceniane oferty?


Oferty są obecnie analizowane pod kątem cenowym i merytorycznym. Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu  następujących kryteriów:
– okres gwarancji (30 proc.),
– termin realizacji (10 proc.),
– cena (60 proc.).

Najważniejsze terminy


Zakładamy, że umowa z wykonawcą, w przypadku braku odwołań, zostanie podpisana w czerwcu 2021 r. Wykonawca na realizację zadania będzie miał 33 miesiące od daty jej  zawarcia (w tym złożenie wniosków o ZRID-y do 12 miesięcy od daty podpisania umowy). Zakończenie prac przewidywane jest wiosną 2025 r.

Zakres prac


Zadaniem  wyłonionego w przetargu  wykonawcy  będzie przygotowanie projektu  budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa blisko 20 km  trasy.  Złoży się na nią  ok. 16,8 km nowego  fragmentu drogi w ciągu DK61 omijającego  Pułtusk  po zachodniej stronie oraz blisko 3 km drogi krajowej nr  57 poprowadzonej nowym śladem i omijającej Kleszewo oraz Przemiarowo.

Cel realizacji inwestycji


Podstawowym celem budowy obwodnicy Pułtuska jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 57 i 61. Planowana jest rozbudowa całego przebiegu drogi krajowej nr 61 biegnącej z Warszawy do rozwidlenia z drogą krajową nr 57.
Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Pułtusku. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Drogi krajowej nr 57 i 61 stanowią popularne trasy dojazdu mieszkańców stolicy i Mazowsza na Warmię i Mazury.

Dzięki realizacji inwestycji ruch zostanie wyprowadzony także z sąsiednich miejscowości: Kacice, Kleszewo, Przemiarowo.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA
 
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA