REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Oferty na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Suchowoli

19 lutego br. GDDKiA otworzyła oferty w przetargu na projekt i budowę obwodnicy Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8. Obwodnica Suchowoli jest ujęta w Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

 
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Czterech chętnych na obwodnicę

Przetarg na projekt i budowę obwodnicy Suchowoli został ogłoszony 23 grudnia 2020 r. Wpłynęły cztery oferty, najdroższa nie zmieściła się w kwocie, jaką GDDKiA mogła przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (344,11 mln zł).

Ofertę z najniższą ceną złożył Budimex – 249,14 mln zł. Z kolei najdroższą ofertę – 365,43 mln zł przedstawiło polsko-litewskie konsorcjum BK-TRAS ROBOTY DROGOWE BORSUKIEWICZ (lider konsorcjum), PEUiM, Ekodrom, GRUPA DROGOWA PODLASIE oraz AB Kauno Tiltai z Kowna (partnerzy konsorcjum).

Tranzyt ominie sześć miejscowości


Zgodnie z planem obwodnica będzie miała długość aż 15,1 km, dzięki czemu wyprowadzi tranzyt poza Suchowolę od strony wschodniej, ale też ominie szereg sąsiednich miejscowości: Zagórze, Skindzierz, Chodorówkę Nową, Poświętne czy Krzywą.

W ramach obwodnicy Suchowoli powstanie pięć skrzyżowań, w tym cztery typu rondo, ponad 180-metrowa estakada, pięć mostów w ciągu drogi krajowej nr 8 oraz dwa w ciągu dodatkowych jezdni, które zostaną wybudowane w ramach tego zadania. Powstanie też dziewięć wiaduktów, przejścia dla zwierząt oraz drogi do obsługi ruchu lokalnego.  

Płynność i bezpieczeństwo ruchu


Obwodnica rozpocznie się około 12 kilometrów na południe od Suchowoli, rondem zlokalizowanym pomiędzy miejscowościami Kumiała i Zagórze, a zakończy dwa kilometry na północ, włączeniem w istniejącą drogę krajową nr 8 na wysokości miejscowości Głęboczyzna i skrzyżowaniem z drogą gminną nr 103480B. Pozostałe ronda zlokalizowane zostaną na przecięciu z drogą wojewódzką nr 670 (Osowiec – Dąbrowa Białostocka – Nowy Dwór – granica państwa z Białorusią) oraz drogami powiatowymi DP1335B i DP1337B.

Budowa obwodnicy Suchowoli poprawi płynność i przepustowości ruchu tranzytowego w ciągu drogi krajowej nr 8, pomiędzy Białymstokiem a Augustowem. Poprawi też bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez odseparowanie ruchu lokalnego (w tym pojazdów rolniczych) od ruchu tranzytowego. Ponadto obwodnice wyprowadzą ruch tranzytowy poza miejscowości, co zdecydowanie poprawi warunki życia ich mieszkańców.

Tekst: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA