REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Oferty na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Wąchocka

4 września otwarto oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42. W przetargu wpłynęło 7 ofert. Obwodnica Wąchocka będzie realizowana w ramach Programu 100 obwodnic.

 
Grafika: GDDKiA O/Kielce
Grafika: GDDKiA O/Kielce
Złożone oferty

Najniższą ofertę na kwotę na kwotę 283 729 291,97 złotych złożyła spółka STRABAG. Budżet zamawiającego wynosi 566 000 000,00 zł.

Pozostałe oferty:
1. 295 709 103,73  zł,  konsorcjum  firm  Mota  Engil  CE  i  Budromost-Starachowice 
2. 318 205 736,73 zł, Budimex 
3. 323 067 200,82 zł, konsorcjum firm  Mirbud  i Kobylarnia 
4. 324 238 786,37 zł, POLAQUA
5. 333 994 476,26 zł, konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona  Construcción 
6. 381 373 278,66 zł,  konsorcjum firm Fabe Polska, "SP" Sine Midas Stroy oraz Limited Liability Partnership „Todini  Central Asia”

Wszyscy wykonawcy zadeklarowali skrócenie czasu realizacji inwestycji o 3 miesiące. Komisja przetargowa przystępuje do analizy i oceny złożonych ofert.

Obwodnica Wąchocka

Droga o długości około 11,7 km  będzie  przebiegać  nowym śladem od granicy Skarżyska-Kamiennej do granicy Starachowic, omijając miejscowość Parszów po stronie północnej i Wąchock po stronie południowej.

Dzięki inwestycji ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z miasta, przez co poprawi się bezpieczeństwo ruchu i komfort życia mieszkańców  Wąchocka. Łatwiejsza będzie również obsługa ruchu turystycznego na słynącym z zabytków i atrakcji terenie.

Równocześnie znacznie skróci się czas podróżowania drogą krajową nr 42 komunikującą między innymi węzeł drogi ekspresowej S7 w  Skarżysku-Kamiennej  ze starachowicką strefą przemysłową i dalej z drogą krajową nr 9 w kierunku Ostrowca Świętokrzyskiego, Opatowa i  woj. podkarpackiego. 

Zadania wykonawcy

W ramach inwestycji planowane jest wybudowanie dwujezdniowej drogi klasy GP (główna o ruchu przyspieszonym), czterech skrzyżowań, w tym trzech z sygnalizacją świetlną, oraz 11 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt, podziemne przejście dla pieszych).

Wykonawca odpowiedzialny będzie również za wybudowanie dróg dojazdowych, urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych, infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, oświetlenia i odwodnienia.

Czas realizacji zadania

Wykonawca zrealizuje zadanie w terminie 36 miesięcy z doliczeniem okresów zimowych w czasie prac budowlanych. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest w I kw. 2021 r.

Źródło: GDDKiA O/Kielce
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA