REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Oferty w przetargu na budowę S19 Sokółka – Czarna Białostocka

Dwunastu wykonawców złożyło oferty na budowę 24 km odcinka drogi ekspresowej S19 Sokółka – Czarna Białostocka. Najniższą cenę 828,8 mln zł zaproponowała chińska firma Stecol Corporation.

Zdjęcie: GDDKiA O/Białystok, www.gov.pl/web/gddkia-bialystok/

Dodatkowe kryteria spełnili wszyscy

GDDKiA ogłosiła przetarg 30 czerwca br. Wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty zadeklarowali maksymalne okresy gwarancji jakości (10 lat) oraz zagospodarowanie 100 proc. destruktu.

Tranzyt poza miejscowościami

Odcinek o długości 24,1 km będzie przedłużeniem budowanej już S19 z Kuźnicy do Sokółki i umożliwi, poprzez obwodnice, wyprowadzenie ruchu drogowego z miejscowości: Sokółka, Geniusze, Straż i Czarna Białostocka. Jednocześnie, miejscowości te zostaną podłączone do drogi S19 poprzez planowane do wykonania cztery węzły drogowe: Sokółka Zachód, Geniusze, Straż i Czarna Białostocka.

Standardowa „eska”

Powstanie droga ekspresowa, o dwóch jezdniach, każda po dwa pasy ruchu z pasem awaryjnym. Rodzaj nawierzchni, z asfaltu czy z cementu, wybierze wykonawca. Droga zostanie wykonana uwzględniając kategorię ruchu KR6 i nośność nawierzchni do 11,5 t/oś. Powstaną 22 obiekty mostowe, dziewięć z nich będzie pełniło funkcje przejść dla zwierząt, a dwa będą obiektami nad linią kolejową nr 6 i nr 57 oraz linią kolejową wąskotorową. Wykonanych zostanie także siedem przepustów umożliwiających migrację zwierząt małych i płazów.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA