REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Oficjalne otwarcie DK66 w Wysokiem Mazowieckiem

Ponad trzy miesiące temu droga krajowa nr 66 w Wysokiem Mazowieckiem została oddana do ruchu, ale dopiero 21 października br. odbyło się oficjalne otwarcie inwestycji. Wartość inwestycji to 49,6 mln zł.

 
Zdjęcie: Unibep SA, www.unibep.pl
Zdjęcie: Unibep SA, www.unibep.pl
Zadanie o  wartości 49,6 mln zł zrealizowało konsorcjum firm: Unibep i Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Trakt” Sp. z  o.o. Cała inwestycja objęła przebudowę ok. 4  km konstrukcji drogi krajowej nr 66 do nośności 11,5 tony na oś. Wykonano nową nawierzchnię jezdni o  szerokości 7 metrów (z budową lewoskrętów na skrzyżowaniach zwykłych), przebudowano istniejące skrzyżowania z  drogami poprzecznymi, wybudowano nowy most nad rzeką Brok oraz trzy nowe ronda. 

Poza przebudową konstrukcji drogowej w  ramach inwestycji wykonano nowe chodniki, ścieżki rowerowe i  ciągi pieszo-rowerowe, przejścia z  tzw. azylem dla pieszych oraz wysepki kanalizujące ruch. Pojawiły się kamienne krawężniki oraz nowoczesne, energooszczędne latarnie uliczne.

Przecięcie wstęgi i  poświęcenie rond


Uroczystość rozpoczęła msza święta w  kościele pw. św. Jana Chrzciciela w  Wysokiem Mazowieckiem, której przewodniczył biskup łomżyński Janusz Stepnowski. Po mszy, zgromadzeni przenieśli się w  okolice nowego ronda na skrzyżowaniu ulicy Kościelnej, 1. Maja i  Zambrowskiej.

W uroczystości wzięli udział m.in. sekretarz stanu w  ministerstwie zdrowia Waldemar Kraska, sekretarz stanu w  ministerstwie edukacji i  nauki Dariusz Piontkowski, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Łukasz Siekierko, Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, burmistrzowie i  wójtowie samorządów z  terenu naszego powiatu, radni Rady Miasta Wysokie Mazowieckie na czele z  przewodniczącym Markiem Kajurkiem.

W tym samym miejscu dokonano oficjalnego uroczystego otwarcia przebudowanej DK66 biegnącej przez Wysokie Mazowieckie. Przecięcia wstęgi dokonali lokalni samorządowcy, duchowieństwo, parlamentarzyści oraz wykonawcy prac. Następnie poświęcono też Krzyż zlokalizowany na rogu ulic 1 Maja i  Kościelnej oraz ronda Kardynała Stefana Wyszyńskiego i  Pawła Tadeusza Alfreda Sulatyckiego.

Prezentacje, przemówienia i  uroczysta kolacja


Po uroczystościach na DK66 zgromadzeni udali się do Hotelu Odessa, gdzie wszystkich gości przywitał burmistrz Wysokiem Mazowieckiem, Jarosław Siekierko. Następnie zostały przedstawione prezentacje multimedialne przedstawiające etapy modernizacji drogi krajowej 66 w  Wysokiem Mazowieckiem. Głos zabrali też inwestorzy, reprezentacji władz krajowych i  wojewódzkich, radni Miasta Wysokie Mazowieckie i  inne osoby zaangażowane w  realizację inwestycji.

Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i  Autostrad Oddział w  Białymstoku, Wojciech Borzuchowski chwalił terminową realizację inwestycji: – Muszę powiedzieć, że założone 22 miesiące na realizację zostały przez wykonawcę dotrzymane. W przeddzień wyznaczonego terminu zakończył on realizację robót. Droga jest dostosowana do ruchu ciężkiego, most przebudowany do najwyższej klasy nośności.

W imieniu Grupy Unibep S.A. głos zabrał Prezes Zarządu, Leszek Gołąbiecki, który podziękował wszystkim organizacjom zaangażowanym w  realizację inwestycji za sprawną współpracę oraz podkreślił gotowość do budowania kolejnych dróg w regionie.  

Źródło: tekst Unibep SA, www.unibep.pl
 
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA