REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Ogłoszono przetarg na obwodnicę Ostrowca Świętokrzyskiego

GDDKiA ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu drogi krajowej nr 9. To już drugi przetarg na inwestycję, która będzie realizowana w trybie „projektuj i buduj”.

Nowym śladem

W ramach zadania planowane jest zaprojektowanie i wybudowanie odcinka drogi jednojezdniowej klasy GP (główna o ruchu przyspieszonym) o długości około 2,7 km. Przebiegała będzie ona nowym śladem od węzła na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 755 do ulicy Opatowskiej w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 9 stanowiącej wylot z Ostrowca w kierunku Opatowa i Rzeszowa. W ramach inwestycji planowana jest m.in. korekta części węzła, budowa wiaduktu nad drogą powiatową, budowa dwóch mostów oraz ronda w miejscu włączenia nowego przebiegu drogi krajowej nr 9 w istniejącą trasę.

Bezpieczniej i szybciej

Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu, zwiększenia komfortu jazdy zarówno dla kierowców podróżujących tranzytem, jak i zmotoryzowanych z samego Ostrowca, a także zminimalizuje niedogodności związane z korkami i hałasem w centrum miasta. Obecnie DK9 przebiega przez Ostrowiec Świętokrzyski miejskimi ulicami, na których średnie natężenie ruchu przekraczało w 2015 roku 23 tysiące pojazdów na dobę. Dzięki inwestycji możliwe będzie oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytu poprzez przełożenie ruchu tranzytowego na nowy przebieg drogi krajowej nr 9.

Za wysokie ceny

To drugie postępowanie przetargowe na realizację tej inwestycji. Pierwsze zostało unieważnione, ponieważ złożone przez wykonawców oferty znacznie przekroczyły kwotę, jaką inwestor przeznaczył na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy. W ramach drugiego postępowania dokonaliśmy optymalizacji materiałów przetargowych w zakresie wymagań dla przyszłego wykonawcy.

Kalendarium

– 25 marca 2016 r. – podpisanie umowy na wykonanie STEŚ i koncepcji programowej,
– 6 września 2017 r. – uzyskanie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
– 15 czerwca 2018 r. – przyjęcie koncepcji programowej,
– 5 listopada 2018 r. – ogłoszenie pierwszego przetargu na realizację inwestycji w trybie projektuj i buduj,
– 3 lipca 2019 r. – ogłoszenie drugiego przetargu na realizację inwestycji w trybie projektuj i buduj.

Autor: GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA