REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Opracowywanie koncepcji programowej dla S74 granica województwa – Przełom/Mniów

Rozpoczęło się opracowywanie koncepcji programowej dla drogi S74 na ponad 27-kilometrowym odcinku od granicy województwa łódzkiego i świętokrzyskiego do miejscowości Przełom/Mniów.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla ponad 27-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S74 od granicy województwa świętokrzyskiego i łódzkiego została wydana w 2015 roku przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a w 2018 roku stała się prawomocna. Na mocy decyzji wybrany został jeden z pięciu proponowanych wariantów przebiegu trasy ujętych w opracowanym raporcie oddziaływania inwestycji na środowisko. Odcinek drogi ekspresowej od granicy województw do Mniowa o długości około 27,5 km biec będzie w przeważającej części po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 74 z uwzględnieniem korekt niektórych łuków poziomych. Jedynie przed Smykowem nowa droga ekspresowa ma odbić na południowy zachód, aby utworzyć obejście tej miejscowości i wrócić na ślad istniejącej drogi krajowej nr 74 w miejscowości Salata. W ramach inwestycji zaplanowano trzy bezkolizyjne węzły drogowe w Rudzie Malenieckiej (skrzyżowanie z drogą krajową nr 42), Radoszycach (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 728) i Smykowie (skrzyżowanie z drogą powiatową) oraz trzy miejsca obsługi podróżnych w miejscowościach Koliszowy, Jacentów i Lisie Jamy. Zaplanowano budowę około trzydziestu obiektów mostowych, w tym wiaduktów, mostów i przejść dla zwierząt.

Dla opisanego wariantu opracowana zostanie koncepcja programowa. Przetarg na jej wykonanie ogłoszony został w 2018 roku. Koncepcja programowa stanowi niezbędny etap w opracowaniu dokumentacji projektowej dla inwestycji. Na jej podstawie opracowywany jest projekt budowlany. Wyłoniony w przetargu wykonawca – konsorcjum z liderem S.T.I. Polska zobowiązał się do opracowania koncepcji w ciągu 540 dni od podpisania umowy.

Autor: GDDKiA O/Kiece

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA