Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Osiem oferty w przetargu na budowę S16 Knyszyn – Krynice

Osiem ofert wpłynęło w przetargu na zaprojektowanie i budowę odcinka drogi ekspresowej S16 Knyszyn – Krynice. To pierwszy fragment S16 w województwie podlaskim, który przejdzie do fazy realizacji.

Grafika: GDDKiA O/Białystok, www.gov.pl/web/gddkia-bialystok/

Teraz analiza ofert

Najniższa, złożona przez Konsorcjum Mirbud (lider) i Kobylarnia ma wartość 314,7 mln. zł. Najwyższą, na kwotę 379,65 złożyła firma Unibep S.A. Budżet GDDKiA na realizację tego zadania wynosi 440,3 mln. zł.

Komisja przetargowa przystępuje do analizy ofert w celu wyłonienia wykonawcy. Głównym kryterium oceny będzie cena (60 proc.). Pod uwagę będą brane również pozacenowe kryteria dotyczące przedłużenia gwarancji jakości m.in. na ekrany akustyczne i obiekty mostowe (40 proc.).  

Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał za zadanie zrealizowanie inwestycji w systemie „Projektuj i buduj” w okresie 39 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych podczas budowy).  

Wykorzystana decyzja

Droga ekspresowa S16 pomiędzy Ełkiem a Knyszynem została wpisana Rozporządzeniem Rady Ministrów z 19 maja 2016 r. do sieci dróg ekspresowych w Polsce. Obecnie trwają nad nią prace planistyczne związane z wyborem najkorzystniejszego wariantu. Tego typu prace dla odcinka Knyszyn – Krynice zakończyły się wcześniej, za sprawą wykorzystania decyzji środowiskowej wydanej w grudniu 2015 roku (ostatecznej od lutego 2016 r.) na wówczas jeszcze przygotowywany fragment S19 Korycin – Knyszyn – Dobrzyniewo – Choroszcz (obecnie węzeł Białystok Zachód). Program Inwestycyjny na odcinek S16 Knyszyn – Krynice uzgodniono 19 lipca 2023 r., zaś przetarg został ogłoszony we wrześniu br.

Fot: GDDKiA O/Białystok

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI