REKLAMA
Drogi Mosty Wiadomości
4 Minuty czytania

Otwarcie ofert w przetargach na budowę trzech odcinków S8

37 ofert wpłynęło w przetargach na zaprojektowanie i budowę trasy S8 pomiędzy węzłami: Kobierzyce Północ – Kobierzyce Południe, Kobierzyce Południe – Jordanów Śląski, Jordanów Śląski – Łagiewniki Zachód.

Łączna długość tych trzech odcinków S8 to 32,5 km.

Duże zainteresowanie i wiele pytań

Przetargi na wyłonienie wykonawców ogłoszono w maju 2023 r. Zainteresowanie było bardzo duże. W trakcie postępowań wpłynęło w terminie w sumie ponad 2,4 tys. pytań od wykonawców, na które GDDKiA udzieliła odpowiedzi, by zainteresowani mogli w sposób prawidłowy sporządzić oferty.   W ramach postępowań przetargowych zorganizowano także spotkanie dla wykonawców, by przybliżyć przedmiot zamówienia w nowych uwarunkowaniach technicznych. To ze względu na fakt, że zamówienia te realizowane są w oparciu o nowe przepisy techniczno-budowlane (tj. rozporządzenie Ministra Infrastruktury ws. przepisów techniczno-budowlanych, dotyczących dróg publicznych z 24 czerwca 2022 r.), które weszły w życie we wrześniu 2022 r.

Analiza ofert

W przetargu na odcinek Kobierzyce Północ – Kobierzyce Południe wpłynęło 12 ofert. Najniższa opiewała na kwotę 309  777 961,23 zł, a najwyższa na 437  731 498,24 zł. Budżet GDDKiA na realizację tego odcinka wynosi 516 867 857,14 zł.

Zaprojektowaniem i budową odcinka  Kobierzyce Południe – Jordanów Śląski zainteresowanych jest 12 wykonawców. Wartość najniższej oferty to 401  110 124,16 zł, a najwyższej 547  782 224,71 zł, przy budżecie wynoszącym 718 441 964,29 zł.

Na trzeci odcinek,  Jordanów Śląski – Łagiewniki Zachód wpłynęło 13 ofert, od 355  614 319,9 zł do 521  392 153,70 zł. Kosztorys dla tego odcinka opiewał na 677 906 250,00 zł.
 
Komisje przetargowe przystępują do analizy ofert w celu wyłonienia wykonawców. W każdym z przetargów zapisano takie same kryteria oceny ofert: cena (waga kryterium 60 proc.), przedłużenie okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające oraz konstrukcje wsporcze (20 proc.) oraz przedłużenie okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem  tj. w zakresie: konstrukcji pomostu, konstrukcji dźwigarów głównych, przyczółków, filarów, łożysk, izolacji wodoszczelnych, zabezpieczenia przerw dylatacyjnych, konstrukcji schodów i pochylni (20 proc.). 

Podpisanie umów na realizacje inwestycji planowane jest w IV kwartale 2023 r. po zakończeniu postępowań przetargowych. Wyłonieni w przetargach wykonawcy będą mieli za zadanie zrealizowanie inwestycji w systemie „Projektuj i buduj” w ciągu 39 miesięcy od podpisania umów, z wyłączeniem okresów zimowych. 

Co zostanie zbudowane?

W ramach tych zadań powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa, obiekty inżynieryjne, odwodnienie i oświetlenie drogi. Zamontowane zostaną urządzenia ochrony środowiska, w tym ekrany akustyczne, a także zbudowane zostaną przejścia dla zwierząt. Wykonany zostanie również system zarządzania ruchem. 

Odcinek Kobierzyce Północ – Kobierzyce Południe o długości ok. 7,5 km, zostanie poprowadzony nowym śladem po zachodniej stronie istniejącej DK8 i przebiegać będzie przez tereny gminy Kobierzyce. Zaplanowano budowę dwóch węzłów drogowych: Kobierzyce Północ – połączenie z DK8 i z Autostradową Obwodnicą Wrocławia A8 oraz Kobierzyce Południe – połączenie z drogą wojewódzką nr 346.  Pomiędzy węzłami, po obu stronach trasy, zaplanowano Miejsca Obsługi Podróżnych Królikowice. Ponadto na odcinku wybudowane zostaną: estakada pełniąca również funkcję przejścia dla zwierząt, dwa mosty pełniące również funkcję przejścia dla zwierząt, cztery wiadukty nad drogą ekspresową, wiadukt w ciągu drogi ekspresowej pełniący również funkcję przejść dla zwierząt, cztery przepusty w tym trzy pełniące również funkcję przejść dla zwierząt.
 
Odcinek Kobierzyce Południe – Jordanów Śląski, o długości ok. 13,8 km, przebiegał będzie nowym śladem po zachodniej stronie istniejącej DK8 przez tereny gmin: Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Sobótka i Jordanów Śląski. Zaplanowano budowę węzła drogowego Jordanów Śląski – połączenie z obecną DK8 oraz drogami powiatowymi DP2075D i DP1989D. Ponadto na odcinku wybudowanych zostanie: pięć mostów pełniących również funkcję przejścia dla zwierząt, siedem wiaduktów nad drogą ekspresową, trzy wiadukty w ciągu drogi ekspresowej (w tym jeden pełniący również funkcję przejść dla zwierząt) oraz trzy przepusty pełniące również funkcję przejść dla zwierząt. 
 
Odcinek Jordanów Śląski – Łagiewniki Zachód, o długości ok. 11,2 km, poprowadzony będzie nowym śladem po zachodniej stronie istniejącej DK8 i przebiegać będzie przez tereny gmin Jordanów Śląski i Łagiewniki. Zaplanowano budowę dwóch węzłów drogowych: Łagiewniki Północ – połączenie z drogami krajowymi nr 8 i 39 oraz Łagiewniki Zachód – połączenie z drogą wojewódzką nr 384. Ponadto na odcinku wybudowane zostaną: dwa mosty pełniące również funkcję przejścia dla zwierząt, cztery wiadukty nad drogą ekspresową, trzy wiadukty w ciągu drogi ekspresowej oraz sześć przepustów w tym pięć pełniących również funkcję przejść dla zwierząt.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA