REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Otwarto obwodnicę Skawiny

22 lipca 2019 r. dzięki dobrej współpracy GDDKiA z samorządem województwa małopolskiego i gminy Skawina otwarto obwodnicę miasta. Dzięki temu od wczoraj jadąc z Krakowa do Oświęcimia ominiemy Skawinę.

Obwodnica Skawiny, fot. GDDKiA O/Kraków
Obwodnica Skawiny, fot. GDDKiA O/Kraków
To była wieloetapowa inwestycja. 29 lipca 2016 r. podpisaliśmy porozumienie z samorządem województwa małopolskiego , dzięki któremu GDDKiA zobowiązała się do pokrycia kosztów przygotowania i realizacji inwestycji. Dotyczy to głównie otwartej wczoraj ostatniej, 2-kilometrowej części obwodnicy Skawiny. Wcześniejsze jej fragmenty zostały wybudowane przez gminę Skawina i podległy Marszałkowi Zarząd Dróg Wojewódzkich. Sam projekt i budowa były przygotowane i realizowane przez Urząd Marszałkowski. Obwodnica została otwarta jako droga wojewódzka, jednak dzięki porozumieniu zostanie przekazana pod zarząd GDDKiA. Dotychczasowa droga krajowa nr 44 przebiegająca przez miasto, przejdzie pod zarząd Marszałka Województwa.

 Co ważne, dzięki realizacji całej obwodnicy w standardzie o nośności o 11,5 tony na oś, jest ona przystosowana do przenoszenia ruchu ciężkiego zgodnie europejskimi standardami. Pozwoli to skutecznie wyprowadzić ruch tranzytowy z miasta. Skróci się także czas przejazdu oraz zwiększy komfort podróży. Poprawi się także bezpieczeństwo ruchu drogowego, a w szczególności bezpieczeństwo pieszych mieszkańców Skawiny. Z kolei przedsiębiorcy zyskają większą dostępność do terenów inwestycyjnych.

W ramach inwestycji został wybudowany most nad linią kolejową, rondo na skrzyżowaniu z DK44, a także droga o długości 2,2 km, przy której powstały chodniki, pobocza i ścieżka rowerowa. Rozpoczęte w 2016 r. zadanie było realizowane przez konsorcjum firm Most i Polbud Pomorze. Koszt robót budowlanych to ponad 41 mln zł. Inwestycja była kontynuacją pierwszego etapu budowy, zakończonego w 2014 roku.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Kraków

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA