REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Otwarto oferty na aktualizację dokumentacji dla II etapu obwodnicy Morawicy

Kielecki Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na zaktualizowaniu koncepcji programowej dla II etapu obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu DK73.

Teraz komisja przetargowa przystąpi do sprawdzania 5 ofert na dokumentację dla II etapu inwestycji opiewających na kwoty od około 1,2 mln do 2,6 mln złotych. Koncepcja programowa zaktualizowana zostanie dla odcinka o długości 4 km biegnącego po nowym śladzie na wschód od istniejącej drogi krajowej nr 73. W ramach inwestycji przewidziano budowę drogi GP – głównej o ruchu przyspieszonym, rozbudowę i budowę skrzyżowań, budowę estakad nad rzekami Morawka i Czarna Nida oraz innych obiektów inżynierskich.

Trwa realizacja I etapu obwodnicy Morawicy. W lipcu GDDKiA podpisała umowę na projekt i budowę I odcinka obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73. Nowa droga rozładuje szczególnie obciążony, w dużej mierze ruchem tranzytowym, odcinek trasy łączącej węzeł Kielce Północ, Busko i Tarnów. W ramach I etapu inwestycji zaprojektowana i wybudowana zostanie dwujezdniowa droga klasy GP (droga główna o ruchu przyspieszonym) o długości 4,2 km biegnąca po śladzie istniejącej trasy krajowej nr 73 odcinku od granic miasta Kielce do granicy miejscowości Brzeziny i Morawica. W ramach zadania powstaną cztery skrzyżowania z sygnalizacją świetlną (dwa na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 73 z drogami powiatowymi, kolejne dwa z drogami gminnymi), kładka dla pieszych w miejscowości Bilcza oraz drogi dojazdowe. Przebudowana będzie także związana z drogą infrastruktura. Rozpoczęcie prac budowlanych na I odcinku planowane jest w przyszłym roku.

Docelowo obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej (I i II etap) będzie miała około 8 km długości.

Autor: GDDKiA O/Kielce

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA