Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Otwarto oferty na budowę A2 Groszki – Siedlce Zachód

W piątek, 10 stycznia br. GDDKiA otwarła oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę autostrady A2 od węzła Groszki do węzła Siedlce Zachód (Swoboda). W przetargu wpłynęło 9 ofert.

Grafika: GDDKiA
Grafika: GDDKiA
Najniższą ofertę na kwotę 559 161 350,57 zł złożyła firma POLAQUA. Budżet GDDKiA wynosi 629 877 094,82 zł brutto.

Pozostałe oferty:

591 454 419,16 zł – China State Construction Engineering, Chiny
594 951 642,23 zł – Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor
609 100 105,58 zł – Konsorcjum firm: PORR i UNIBEP
609 988 896,83 zł – Mostostal Warszawa
614 773 549,83 zł – STRABAG
648 846 631,99 zł – Mota-Engil Central Europe
727 347 084,43 zł – STECOL, Chiny
749 195 586,73 zł – Budimex

Jak będą oceniane oferty?


Oferty są obecnie analizowane pod kątem cenowym i merytorycznym. Postępowania zostały ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:
– przedłużenie okresu gwarancji na wybrane elementy – 30 proc.,
– termin realizacji kontraktu – 10 proc.,
– cena – 60 proc.

Czas realizacji zadania


Wykonawca na realizację zadania będzie miał 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (w tym złożenie wniosku o ZRID po 10 miesiącach od podpisania umowy).

Zakres prac


Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa po nowym śladzie ok. 12,5 km autostrady A2 o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. Powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dbamy o konkurencyjność


Dla zwiększenia konkurencyjności dajemy potencjalnym wykonawcom możliwość wyboru rodzaju nawierzchni, czyli sami mogą zdecydować czy trasę główną zbudują betonową czy bitumiczną, przy zachowaniu wymagań jakościowych stawianych przez GDDKiA. To nowe zapisy w dokumentach przetargowych. Oznacza to, że firma przystępująca do przetargu będzie mogła zastosować technologię, w której się specjalizuje i pod tym kątem dostosować ofertę.

Tekst i grafika: GDDKiA

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI