REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Otwarto oferty na budowę obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego

Kielecki Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu DK9 Radom – Rzeszów. W przetargu wpłynęło 6 ofert.

Mapka: GDDKiA O/Kielce
Mapka: GDDKiA O/Kielce
Złożone oferty opiewają na kwoty od około 52,9 mln zł (konsorcjum firm: FABE Polska oraz SP SINE MIDAS STROY Oddział w Polsce) do 75,9 mln zł (STRABAG). Wszyscy wykonawcy zaoferowali skrócenie czasu realizacji inwestycji o 3 miesiące i wydłużenie gwarancji na niektóre asortymenty robót o 5 lat. Komisja przetargowa przystępuje do analizy ofert.

Nowym śladem


W ramach zadania planowane jest zaprojektowanie i wybudowanie odcinka drogi jednojezdniowej klasy GP (główna o ruchu przyspieszonym) o długości około 2,7 km. Przebiegała będzie ona nowym śladem od węzła na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 755 do ulicy Opatowskiej w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 9 stanowiącej wylot z Ostrowca w kierunku Opatowa i Rzeszowa. W ramach inwestycji planowana jest m.in. korekta części węzła, budowa wiaduktu nad drogą powiatową, budowa dwóch mostów oraz ronda w miejscu włączenia nowego przebiegu drogi krajowej nr 9 w istniejącą trasę.

Bezpieczniej i szybciej

Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu, zwiększenia komfortu jazdy zarówno dla kierowców podróżujących tranzytem, jak i zmotoryzowanych z samego Ostrowca, a także zminimalizuje niedogodności związane z korkami i hałasem w centrum miasta. Obecnie DK9 przebiega przez Ostrowiec Świętokrzyski miejskimi ulicami, na których średnie natężenie ruchu przekraczało w 2015 roku 23 tysiące pojazdów na dobę. Dzięki inwestycji możliwe będzie oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytu poprzez przełożenie ruchu tranzytowego na nowy przebieg drogi krajowej nr 9.

Drugi przetarg


To drugie postępowanie przetargowe na realizację tej inwestycji. Pierwsze zostało unieważnione, ponieważ złożone przez wykonawców oferty znacznie przekroczyły kwotę, jaką inwestor przeznaczył na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy (48 mln zł).W pierwszym przetargu wpłynęły jedynie 2 oferty na kwoty powyżej 72 mln złotych. W ramach drugiego postępowania dokonaliśmy optymalizacji materiałów przetargowych w zakresie wymagań dla przyszłego wykonawcy.

Kalendarium

25 marca 2016 r. – podpisanie umowy na wykonanie STEŚ i koncepcji programowej,
6 września 2017 r. – uzyskanie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
15 czerwca 2018 r. – przyjęcie koncepcji programowej,
5 listopada 2018 r. – ogłoszenie pierwszego przetargu na realizację inwestycji w trybie „projektuj i buduj”,
3 lipca 2019 r. – ogłoszenie drugiego przetargu na realizację inwestycji w trybie „projektuj i buduj”.

Tekst i mapka: GDDKiA O/Kielce

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA