REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Otwarto oferty na dokumentację dla obwodnicy Człuchowa

11 lutego br. GDDKiA otworzyła oferty w przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej dla obwodnicy Człuchowa w ciągu DK22 i DK25. W przetargu wpłynęło 7 ofert.

 
Inwestycja powstanie w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

W postępowaniu przetargowym na sporządzenie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy obwodnicy Człuchowa w ciągu dróg krajowych nr 22 i 25 złożono siedem ofert. Trasa ma mieć klasę techniczną GP (główna ruchu przyspieszonego) i będzie jednojezdniowa (z rezerwą pod drugą jezdnię w przypadku DK22). W ramach obwodnicy planowana jest realizacja czterech skrzyżowań bądź węzłów, w zależności od wariantów oraz wyników analiz, oraz budowa obwodu utrzymania drogi.

Najniższa oferta opiewa na 3 591 846 zł (Schuessler – Plan Inżynierzy), a najwyższa na 5 998 956 zł (Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt Warszawa). Na realizację zadania GDDKiA przewidziała 5 mln zł.

Kryteria oceny ofert


Złożone oferty będą oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów: cena (60  proc.) i doświadczenie personelu oferenta (40 proc.).

Bezpieczna i nowoczesna


Celem budowy obwodnicy Człuchowa w ciągu dróg krajowych nr 22 i 25 jest poprawa bezpieczeństwa, odciążenie i zwiększenie płynności ruchu oraz zmniejszenie czasu przejazdu, a także poprawa jakości życia mieszkańców miasta. Dodatkowym celem inwestycji jest wybudowanie obwodu utrzymania drogi (OUD). Obecnie drogi krajowe nr  22 i 25 przebiegają przez centrum miasta. Wykonana wiele lat temu obwodnica w  ciągu drogi krajowej nr 22 (al. Jana Pawła II) przejęła rolę miejskiej trasy średnicowej i  przebiega przez obszary gęstej zabudowy. DK25 bezpośrednio graniczy z obszarem średniowiecznego miasta, ma dość skomplikowany przebieg, a także posiada jednopoziomowe skrzyżowanie z wielotorową linią kolejową w obrębie stacji Człuchów.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA