REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Otwarto oferty na realizację obwodnicy Szczecinka

14 stycznia 2021 roku GDDKiA otworzyła oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Szczecinka w ciągu drogi krajowej nr 20. W przetargu wpłynęło 5 ofert.

 
Najniższą cenę zaoferowało konsorcjum spółek Polimex Infrastruktura i Polimex Mostostal na kwotę 89,69 mln zł. Najwyższą cenę zaoferowała spółka Colas Polska na kwotę 148,83 mln zł. Wszyscy wykonawcy zaoferowali skrócenie czasu realizacji do 36 miesięcy i wydłużenie gwarancji na ekrany akustyczne o pięć lat. Teraz złożone oferty będą sprawdzane. Inwestycja powstanie w ramach Programu 100 obwodnic, a jej zakończenie planowane jest w 2025 roku.

Projekt i budowa obwodnicy


Na opracowanie  projektu budowlanego i uzyskanie decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wykonawca będzie miał 17 miesięcy. Realizacja robót budowlanych ma potrwać 19 miesięcy. Z czasu realizacji robót budowlanych będą wyłączane okresy zimowe od 15 grudnia do 15 marca.

Całkowite wyprowadzenie ruchu tranzytowego ze Szczecinka

Od jesieni2019 roku funkcjonuje obwodnica  Szczecinka w ciągu drogi ekspresowej S11. Nadal jednak droga krajowa nr 20 prowadzi przez centrum miasta. Dlatego konieczna jest budowa obwodnicy również w ciągu DK20. Nowa trasa od południa ominie Szczecinek i połączy obwodnicę w ciągu DK20 z obwodnicą w ciągu S11 w rejonie miejscowości Miękowo, gdzie powstanie nowy węzeł drogowy. Będzie to jednojezdniowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). W ramach inwestycji powstaną też dwa ronda oraz wiadukt  nad linią kolejową.

Tekst i grafika: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA