REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Otwarto oferty na realizację obwodnicy Zatora

Krakowski Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na realizację obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28. Wszystkie firmy brały udział w dialogu konkurencyjnym, który miał wypracować innowacyjną w skali kraju dokumentację budowy drogi w systemie BIM.

Grafika: GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/

Wyłonieni kandydaci

W zeszłym roku, w pierwszym etapie postępowania przetargowego, wyłoniono trzy firmy spośród sześciu, z którymi GDDKiA rozmawiała na wcześniejszych etapach prac.

Ostatecznie wpłynęły do nas następujące oferty:

  • Mostostal Warszawa – 67 387 335,17 zł,
  • Skanska – 78 615 448,20 zł,
  • konsorcjum Strabag Infrastruktura Południe (lider) i Strabag – 76 171 901,14 zł.

Wszystkie pozycje mieszczą się w budżecie, jaki GDDKiA ma przeznaczony na tę inwestycję.

Kryteria

Aby dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, drogowcy sięgają po następujące kryteria oceny:

  • zastosowany zakres BIM – 40 pkt,
  • cena – 35 pkt,
  • przedłużenie okresu gwarancji jakości – 20 pkt,
  • zagospodarowanie na placu budowy destruktu asfaltowego – 5 pkt.

Krakowski Oddział GDDKiA zaczyna analizę złożonych dokumentów.

Założenia

Planowana obwodnica będzie miała 2,1 km długości i ominie centrum Zatora po zachodniej stronie miasta. Będzie to droga jednojezdniowa klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego), z jednym pasem ruchu w każdym kierunku.

W ramach prac wykonawca rozbuduje fragmenty innych dróg, w tym m.in. drogę krajową nr 28 (ul. Wadowicka) czy drogę wojewódzką nr 781 (ul. Gen. Sikorskiego). Drogowcy planują również dobudować drogi gminne, które będą obsługiwać przyległy teren.

Mieszkańcy będą mogli korzystać z dwóch przejść podziemnych pod nową drogą, którymi będzie poprowadzony ruch pieszy i rowerowy.

RPBDK

Droga powstanie w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Przewidywany czas budowy to lata 2024-2027.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA