REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Otwarto oferty na realizację przejścia przez Kielce

Kielecki Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na realizację drogi ekspresowej S74 na terenie Kielc. W przetargu na budowę przejścia przez Kielce wpłynęło 9 ofert opiewających na kwoty od ok. 0,7 do 1,5 mld zł.

 
Zdjęcie: Krzysztof Nalewajko, GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia-kielce/
Zdjęcie: Krzysztof Nalewajko, GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia-kielce/
Budżet zamawiającego

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji blisko 740 mln zł. Komisja przetargowa przystępuje do analizy ofert w celu wybrania tej najkorzystniejszej. Wszyscy wykonawcy zaoferowali realizację inwestycji w ciągu 36 miesięcy od podpisania umowy z wyłączeniem 3-miesięcznych okresów zimowych w czasie robót budowlanych.

Szybciej i bezpieczniej


Realizacja nowoczesnego i bezpiecznego odcinka drogi ekspresowej S74 na terenie Kielc oznacza m.in. koniec korków na obecnej drodze krajowej nr 74. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżujących tranzytem, jednocześnie rozwiązując problemy komunikacji lokalnej. W ramach prac powstaną m.in. dwa tunele drogowe. Odcinek drogi ekspresowej S74, o długości około 5 km, połączy węzeł Kielce Zachód na skrzyżowaniu z drogą ekspresową S7 z węzłem Bocianek wybudowanym w ramach S74 Kielce – Cedzyna. Inwestycja zapewni pełne oddzielenie ruchu tranzytowego od lokalnego dzięki przeprowadzeniu ciągu głównego S74  na przeważającym odcinku w wykopie.

TIR-y w tunelach – mieszkańcy odetchną


Trasę będzie można pokonać drogą ekspresową w około trzy minuty. Dla ruchu lokalnego zachowane zostaną wszystkie dotychczasowe połączenia komunikacyjne północ-południe, z uwzględnieniem ruchu pieszego. Lokalne skrzyżowania usytuowane będą nad trasą ekspresową, w przeważającej części na dotychczasowym poziomie.  

W ramach inwestycji planowana jest budowa dwóch węzłów drogowych (Hubalczyków, Zagnańska) i dwóch tuneli. Dłuższy z nich, około półkilometrowy, planowany jest na odcinku sąsiadującym z zabudową osiedlową między ulicami Klonową a Warszawską. To odpowiedź na postulaty mieszkańców miasta. Planowana jest również m.in. budowa wiaduktu nad S74 w ciągu ulicy Transportowców i ronda nad tunelem pod ulicą Olszewskiego. Wzdłuż odcinka drogi ekspresowej wybudowana zostanie też droga rowerowa.   

Ekspresowy ciąg drogowy


Przejście przez Kielce to  kluczowa  inwestycja  dla budowy całej S74. Droga w przyszłości  połączy województwa łódzkie,  świętokrzyskie i podkarpackie, a mieszkańcom Kielc ułatwi dojazd do węzłów autostradowych w okolicach Łodzi i przejść granicznych na Podkarpaciu.   

Nowa droga realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”. Szczegółowe rozwiązania techniczne opracowane zostaną na etapie  projektu budowlanego. Inwestycja będzie realizowana w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych i stanowić będzie kontynuację podjętych już działań w ramach S74. Do włączenia nowej drogi przystosowany został węzeł Kielce Zachód, wybudowany w ciągu S7 na obwodnicy Kielc, oraz istniejący odcinek S74 Kielce – Cedzyna z węzłem Bocianek.

W marcu br. GDDKiA podpisała umowę na realizację fragmentu S74 Przełom/Mniów – węzeł Kielce Zachód, a to oznacza, że już za kilka lat kierowcy korzystać będą z blisko 30-kilometrowego odcinka ekspresowej trasy w województwie świętokrzyskim. 

Źródło: tekst GDDKiA O/Kielce, www.gov.pl/web/gddkia-kielce/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA